Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Certifikáty - Telefonické podávání pokynů

 
 
 
Kdy a jak lze podávat telefonické pokyny?


Telefonní číslo

Pokyny k nákupu / prodeji certifikátů lze podávat telefonicky v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod. na tomto čísle:
+420 800 468 378

Na tomto telefonním čísle může klient také zjistit aktuální ceny cenných papírů obchodovaných na pražské burze. Poplatky jsou shodné jako při podávání pokynů osobně na pobočce

Telefonické podávání pokynů

Pokyny může podávat přímo klient nebo oprávněná osoba. Pokyny přijímá telefonní bankéř. Podmínkou telefonického podávání pokynů je kromě uzavření smlouvy o investičních službách také založení internetového bankovnictví George. Přes tyto služby probíhá identifikace klienta nebo identifikace oprávněné osoby.
Pokud proběhne identifikace klienta nebo oprávněné osoby korektně, je vyzván k zadání čísla majetkového účtu investičních nástrojů (číslo MUIN). Poté již může zadávat konkrétní pokyn nebo se dotazovat na podrobnosti realizace dříve podaných pokynů.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění