Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Certifikáty - Druhy pokynů

 
 
 
Jaké druhy pokynů Vám nabízíme?


Market, Limit, Stop Limit

POKYN MARKET

Nákupní pokyn - akcie se nakoupí za nejnižší dostupnou cenu na trhu.
Prodejní pokyn - akcie se prodají za nejvyšší dostupnou cenu na trhu.

POKYN LIMIT

Parametry pokynu:
Limitní cena (cenová podmínka)

Nákupní pokyn - certifikáty se nakoupí za nejnižší dostupnou cenu na trhu, maximálně za stanovenou limitní cenu.
Prodejní pokyn - certifikáty se prodají za nejvyšší dostupnou cenu na trhu, minimálně za stanovenou limitní cenu.

POKYN STOP LIMIT

Tento pokyn lze také popsat jako limitní pokyn s aktivační podmínkou. Využívá se zejména pro včasnou reakci na rychlou změnu trhu.

NÁKUPNÍ POKYN STOP LIMIT

Využití:

Klient požaduje nakoupit CP za podmínky, že cena protne stanovenou bariéru. Ale zároveň požaduje stanovit maximální cenu, za kterou je ochoten nakoupit.

Parametry pokynu:

Aktivační cena: cena, která aktivuje nákupní pokyn. Aby byl nákupní pokyn aktivován, musí cena z prodejní strany kotace překročit nebo vyrovnat aktivační cenu. Podmínka stanovení aktivační ceny: aktivační cena musí být > aktuální cena (cena posledního uzavřeného obchodu).

Limitní cena (cenová podmínka): maximální cena, za kterou je klient ochoten nakoupit CP.

Příklad: stop limit na nákup

• aktuální cena: 480 Kč
• klient požaduje nakoupit CP za podmínky, že cena prorazí bariéru 500 Kč, ale zároveň maximálně za 515 Kč
• klient zadá pokyn: STOP LIMIT

• aktivační cena: 500 CZK
• limitní cena: 515

Pokud cena z prodejní strany kotace překročí nebo se vyrovná 500 Kč, tak je na trh vyslán pokyn k nákupu. Typ pokynu je limitní pokyn. CP jsou nakoupeny za nejnižší dostupnou cenu na trhu, maximálně za stanovený limit (515 Kč).

PRODEJNI POKYN STOP LIMIT

Využití:

Klient vlastní CP a chce se pojistit proti ztrátě z možného prudkého poklesu ceny.

Parametry pokynu:

Aktivační cena: cena, která aktivuje prodejní pokyn. Aby byl prodejní pokyn aktivován, musí cena z nákupní strany kotace klesnout pod nebo vyrovnat aktivační cenu. Podmínka stanovení aktivační ceny: aktivační cena musí být < aktuální cena (cena posledního uzavřeného obchodu)

Limitní cena: minimální cena, za kterou je klient ochoten prodat CP.

Příklad: stop limit na prodej

• aktuální cena: 520 Kč
• klient se chce zajistit proti prudkému poklesu ceny, požaduje prodat CP za podmínky, že cena prorazí bariéru 500 Kč, ale zároveň minimálně za 485 Kč
• klient zadá prodejní pokyn: STOP LIMIT

• aktivační cena: 500 CZK
• limitní cena: 485

Pokud cena z nákupní strany kotace klesne pod nebo se vyrovná 500 Kč, tak je na trh vyslán pokyn k prodeji. Typ pokynu je: limitní pokyn. CP jsou prodány za nejvyšší dostupnou cenu na trhu, nejméně za stanovený limit (485 Kč).

Platnost pokynů

• Maximální platnost pokynů podaný prostřednictvím České spořitelny je 90 kalendářních dnů.
• Pokud půjde o nákupní pokyn Market:, tak platnost pokynu je pouze 1 den.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění