Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Burza cenných papírů Praha

Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha


Obchodování s akciemi je určeno pro klienty, kteří chtějí dosáhnout nadprůměrných výnosů i za tu cenu, že podstoupí riziko případné ztráty části investice, nebo celé částky investice.


Market, Limit, Stop Limit, nákupní pokyn Stop Limit

POKYN MARKET

Nákupní pokyn - akcie se nakoupí za nejnižší dostupnou cenu na trhu.
Prodejní pokyn - akcie se prodají za nejvyšší dostupnou cenu na trhu.

POKYN LIMIT

Parametry pokynu:
Limitní cena (cenová podmínka)

Nákupní pokyn - akcie se nakoupí za nejnižší dostupnou cenu na trhu, maximálně za stanovenou limitní cenu.
Prodejní pokyn - akcie se prodají za nejvyšší dostupnou cenu na trhu, minimálně za stanovenou limitní cenu.

POKYN STOP LIMIT

Tento pokyn lze také popsat jako limitní pokyn s aktivační podmínkou. Využívá se zejména pro včasnou reakci na rychlou změnu trhu.

NÁKUPNÍ POKYN STOP LIMIT

Využití:

Klient požaduje nakoupit CP za podmínky, že cena protne stanovenou bariéru. Ale zároveň požaduje stanovit maximální cenu, za kterou je ochoten nakoupit. (Například se očekává vyhlášení důležitých výsledků společnosti. V případě mimořádně dobrých výsledků může cena akcie prorazit významnou bariéru a prudce vzrůst. V tom případě chce klient na tomto růstu již profitovat.)

Parametry pokynu:

Aktivační cena: cena, která aktivuje nákupní pokyn. Aby byl nákupní pokyn aktivován, musí se na trhu jedenkrát zobchodovat za tuto nebo vyšší cenu. Podmínka stanovení aktivační ceny: aktivační cena musí být > aktuální cena (cena posledního uzavřeného obchodu).

Limitní cena (cenová podmínka): maximální cena, za kterou je klient ochoten nakoupit CP.

Příklad: stop limit na nákup

• aktuální cena: 480 Kč
• klient požaduje nakoupit CP za podmínky, že cena prorazí bariéru 500 Kč, ale zároveň maximálně za 515 Kč
• klient zadá pokyn: STOP LIMIT

• aktivační cena: 500 CZK
• limitní cena: 515

Pokud se na trhu zobchoduje za cenu vyšší nebo rovnu 500 Kč, tak je na trh vyslán pokyn k nákupu. Typ pokynu je limitní pokyn. CP jsou nakoupeny za nejnižší dostupnou cenu na trhu, maximálně za stanovený limit (515 Kč).

Prodejní pokyn Stop Limit

PRODEJNI POKYN STOP LIMIT

Využití:

Klient vlastní CP a chce se pojistit proti ztrátě z možného prudkého poklesu ceny. (Například se očekává vyhlášení důležitých výsledků společnosti. V případě překvapivě negativních výsledků může cena akcie prudce klesnout. Klient se chce pojistit proti velké ztrátě a zadá proto stop limit na prodej.)

Parametry pokynu:

Aktivační cena: cena, která aktivuje prodejní pokyn. Aby byl prodejní pokyn aktivován, musí se na trhu jedenkrát zobchodovat za tuto nebo nižší cenu.
Podmínka stanovení aktivační ceny: aktivační cena musí být < aktuální cena (cena posledního uzavřeného obchodu)

Limitní cena: minimální cena, za kterou je klient ochoten prodat CP.

Příklad: stop limit na prodej

• aktuální cena: 520 Kč
• klient se chce zajistit proti prudkému poklesu ceny, požaduje prodat CP za podmínky, že cena prorazí bariéru 500 Kč, ale zároveň minimálně za 485 Kč
• klient zadá prodejní pokyn: STOP LIMIT

• aktivační cena: 500 CZK
• limitní cena: 485

Pokud se na trhu zobchoduje za cenu menší nebo rovnu 500 Kč, tak je na trh vyslán pokyn k prodeji. Typ pokynu je: limitní pokyn. CP jsou prodány za nejvyšší dostupnou cenu na trhu, nejméně za stanovený limit (485 Kč).

Speciální parametry pokynů

Ihned zobchodovat maximum kusů, zbytek zrušit (IOC – immediate or cancel) – pokyn je buďto okamžitě uspokojen nebo zrušen. V případě, že je uspokojen pouze částečně, nespárovaná část pokynu je automaticky zrušena.

Ihned zobchodovat vše nebo zrušit (FOK – fill or kill) - pokyn musí být buďto okamžitě zcela uspokojen nebo zrušen.

Zobrazovaný počet CP (pokyn iceberg) – pokud se uvede nižší zobrazovaný počet CP, než je celkový počet CP na pokynu, tak na trhu je v kontinuální fázi vidět pouze uvedené zobrazované množství. Tento typ pokynu umožňuje zadat pokyn s velkým počtem kusů, aniž by byl trh informován o celkovém počtu kusů.

Platnost pokynů

Maximální platnost pokynů podaný prostřednictvím České spořitelny je 90 kalendářních dnů.

Pokud půjde o pokyny s těmito parametry:
• Nákupní pokyn Market
• Ihned zobchodovat maximum kusů, zbytek zrušit (IOC)
• Ihned zobchodovat vše nebo zrušit (FOK)
• Zobrazovaný počet CP – bude jiný než skutečný počet obchodovaných cenných papírů, tak platnost pokynu je pouze 1 den.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění