Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT


Akciový fond Evropa – realitní společnosti

ISIN:
AT0000613625

23.02.2024
Hodnota podílového listu
6.822,0300
Změna 0,60% (40,38)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu21.05.2001
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu33.430.278,86 EUR
Účetní rok fondu01.05. - 30.04.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu2,14%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download
Informace o cílovém trhuPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva30.04.2023PDF Download
Pololetní zpráva31.10.2008PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Investice do vybraných evropských realitních akcií. Dobrý doplněk k existujícímu akciovému portfoliu (diverzifikace). Nadprůměrné výnosy z dividend realitních akcií. Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. Hodnota fondu muže výrazne kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizích men muže být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu. Investor nese riziko spojené s evropským realitním trhem. Možnost ztráty investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje


CÍLOVÝ TRH TOHOTO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE NALEZNETE V SEKCI PDF KE STAŽENÍ. PROSÍM, SEZNAMTE SE S NÍM.
-----------------------------------------------------------

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.


Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY je realitní akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie evropských realitních společností. Se strategií investic jsou spojena také měnová rizika.

Výkonnost k datu (31.01.2024)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -4,19 - 5,90 -7,45 -4,23 0,73 1,95

Roční výkonnost v % (31.01.2024)

Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 28,82 -8,15 8,95 -38,25 18,97

Statistická data (31.01.2024)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %25,93

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.01.2024)

1 rok
83,61
 
-59,68
3 roky
43,66
 
-27,77
5 let
29,61
 
-12,96
10 let
12,89
 
-1,66

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.01.2024)

ISINNázevMěna% zastoupení
DE000A1ML7J1VONOVIA SE NA O.N.EUR9,93
CH0008038389SWISS PRIME SITE SF 2CHF4,63
GB00B5ZN1N88SEGRO PLC LS-,10GBP4,62
DE000LEG1110LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.EUR4,54
DE0008303504TAG IMMOBILIEN AGEUR4,05
ES0182870214SACYR S.A. INH. EO 1EUR3,62
CH0018294154PSP SWISS PROP. SF 0,1CHF3,52
NL00150006R6CTP N.V. EO 1EUR3,30
IE00B1TXLS18ISHSII-UK PROP. LSDISGBP3,21
FR0013326246URW (STAPLED SHS) EO-,05EUR2,79

Struktura portfolia podle zemí (31.01.2024)

35,27 %Německo
22,15 %Švédsko
18,33 %Švýcarsko
8,91 %Španělsko
5,22 %Nizozemí
3,50 %Spojené království Velká Británie
2,51 %Lucembursko
1,93 %Norsko
1,46 %Finsko

Struktura portfolia podle odvětví (31.01.2024)

87,18 %Real Estate Operating Companies
6,36 %Stavebnictví & strojírenství
2,74 %Hotely, rezorty & výletní plavby
2,18 %Diversified Real Estate Activities
1,53 %Stavba domů

Struktura portfolia podle měn (31.01.2024)

49,84 %EUR
23,34 %GBP
13,99 %SEK
11,61 %CHF
1,22 %NOK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění