Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL 2


ISIN:
XS2448614821
Datum: 08.04.2024 10:10:00
Nákup Prodej
- -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu11.04.2024
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise11.04.2022
Splatnost11.04.2024
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Výnos do splatnosti-
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den01.01.1970

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Závěrečný reportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 32,5 % za 5 let.
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 6,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty akciového indexu S&P 500 pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech), 80 % (po třech letech), 70 % (po čtyřech letech).
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Index S&P 500 je široce diverzifikovaný index reprezentující nejúspěšnější americké společnosti. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.bourse.lu/programme/Programme-Citigroup/14557, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://keyinformationdocuments.citi.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.  
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
Tento produkt není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří:
 • nemají dostatečné znalosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií
 • nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést ztrátu investovaných prostředků uvedenou ve Sdělení klíčových informací (KID)
K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
------------------------------------------
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu poklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 ztratí více než 40 % investovaných peněz.

  Více informací nale
 • Popis

  PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 6,5 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout 32,5 %.
   
  Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje amerického akciového indexu S&P 500, který patří mezi nejdůležitější akciové indexy světa. PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 navíc umožňuje své předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání. 

  • Emitent: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
  • Ručitel: Citigroup Global Markets Limited  S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
  • Podkladový index:  S&P 500
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 funguje?

  • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akciového indexu S&P 500. 
  • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 32,5 % (ekvivalent pěti ročních výnosů ve výši 6,5 % (viz Pozn.)).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne jeho hodnota pod bariérou 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 vpravvyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklady naleznete v letáku

  Vypořádání

  • splatnost je 12.04.2027
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------

  Pozn.: PDCP S&P 500  AUTOCALL 2 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.

  Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

  Pozn. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP S&P 500 AUTOCALL 2.


  Podkladové aktivum

  S&P 500
  US78378X1072
  S&P 500 je hlavním americkým akciovým indexem. Zahrnuje 500 největších amerických akcií, které jsou v něm zastoupeny dle své tržní kapitalizace. Pokrývá všechny sektory, největší váhu mají aktuálně technologie (Apple, Microsoft, NVIDIA, Cisco ad.), zdravotnictví (např. Johnson&Johnson, Merck, Pfizer), následují finance (Bank of America, MasterCard, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Citigroup ad.), komunikace (Alphabet (Google), Meta (Facebook), Verizon, AT&T) a spotřební zboží (Amazon, Coca-Cola, Pepsico, Procter & Gamble, Home Depot ad.)

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění