Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL


ISIN:
XS2390087042

Datum: 10.08.2022 00:00:00
Nákup Prodej
77,25 -
Změna -2,40% (-1,91)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu20.12.2024
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise20.12.2021
Splatnost20.12.2024
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den13.12.2024

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 33 % za 3 roky. 
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií. 
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://www.goldmansachs.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz. 
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – AMD, ASML a NVIDIA.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 80 % jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL ztratí více než 50 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL má formu certifikátu vydaného podle anglického práva. 
 • Držitel PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: AMD, ASML, NVIDIA
 • Upisovací období: 18. 11. 2021 (9.00)–13. 12. 2021 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL: 50 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Datum splatnosti: 20. 12. 2024
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: 2,07 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Popis

PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 11 % (viz pozn. 1). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 33 %. 

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných technologických společností AMD, ASML a NVIDIA. Konstrukce PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace cen podkladových aktiv. PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.

 

Další informace naleznete v letáku

Výpočet výnosu

Jak PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY  AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností AMD, ASML a NVIDIA.    
 • V období trvání PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
 • Je-li PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 11 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 33 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 11 % (viz pozn. 1)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 80 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Více informací a příklady naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 20.12.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. 1: PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 13. 12. 2021.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění