Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL


ISIN:
XS2248369535

Datum: 26.11.2021 17:35:00
Nákup Prodej
101,69 -
Změna 0,03% (0,03)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníDE
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu22.12.2025
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise21.12.2020
Splatnost22.12.2025
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den12.12.2025

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 31,25% za 5 let.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,25% (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 6,25% (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Fixace průměrné počáteční hodnoty sledovaného indexu snižuje riziko špatného načasování. Tato hodnota se stanoví jako průměr závěrečných cen indexu za tři po sobě jdoucí dny.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60% průměrné počáteční hodnoty sledovaného indexu pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100% (po roce), 95% (po dvou letech), 90% (po třech letech), 85% (po čtyřech letech).
 • PDCP PHARMA AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.goldmansachs.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

-----------------------------------------------------------------
Pozn. PDCP PHARMA AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

 • PDCP PHARMA AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Emitentem je Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Návratnost 100% jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP PHARMA AUTOCALL ztratí více než 40% investovaných peněz.
 • Držitel PDCP PHARMA AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP PHARMA AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group,Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)           
 • Podkladové aktivum: index MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index (ceny veřejně dostupné na stránkách MSCI)                 
 • Upisovací období: 19. 11. 2020 (10.00) - 14. 12. 2020 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100%, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty indexu, data možného automatického předčasného splacení a data pozorování naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL k závěrečnému datu pozorování: 60% průměrné počáteční hodnoty indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement Index     
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP PHARMA AUTOCALL): 0,60% ročně

Popis

PDCP PHARMA AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 6,25% (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout až 31,25%.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement. Konstrukce PDCP PHARMA AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu v případě mírného poklesu či stagnace podkladového indexu. Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti. 

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL závisí na vývoji indexu MSCI World IMI New Pharma Select 5% Decrement.
 • V období trvání PDCP PHARMA AUTOCALL může dojít již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota sledovaného indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP PHARMA AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP PHARMA AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,25% (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad: Naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100% jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL a celkový výnos 5 x 6,25% = 31,25% (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne tato pod bariéru 60% jeho průměrné počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP PHARMA AUTOCALL vyplaceno 100% jeho jmenovité hodnoty snížené o ztrátu indexu, kterou zaznamenal od data stanovení jeho průměrné počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40% investice a výnos nebude vyplacen. 
  Příklad: Naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 22.12.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. PDCP PHARMA AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Riziková váha: na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent a ručitel nebude schopen dostát svým závazkům.


Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění