Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL


ISIN:
XS2066317087

Datum: 26.11.2021 10:35:00
Nákup Prodej
114,52 -
Změna -0,12% (-0,14)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníDE
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu31.01.2023
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise31.01.2020
Splatnost31.01.2023
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu1 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den23.01.2023

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 26,25 % za 3 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 8,75 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo s výnosem 17,5 % po uplynutí dvou let.
 • Zajímavou úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu emitenta je zveřejněna na internetové stránce lucemburské burzy, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.

--------------------------------------------------
Pozn. PDCP NORDIC AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici nebo její část.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií  klesne cena alespoň jedné z podkladových akcií pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 50 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho investičního portfolia.
 • Produkt podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Electrolux AB, Equinor ASA, Vestas Wind Systems A/S
 • Upisovací období: 6.1.2020 (9.00) – 24.1.2020 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 24.1.2020
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 24.1.2023
 • Data možného automatického předčasného splacení: 1.2.2021, 31.1.2022
 • Srovnávací hodnoty podklad. akcí k datům pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 50 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP NORDIC AUTOCALL): 1,77 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost do vysoce kvalitních skandinávských společností? Chcete se podílet na vývoji akcií úspěšných firem s globální působností? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu společností působících v oblasti energetického průmyslu  a spotřebního zboží, ale přesto se obáváte zvýšeného kolísání cen jejich akcií? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak by Vás mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru NORDIC AUTOCALL (PDCP NORDIC AUTOCALL).

Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 8,75 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 26,25 %.


Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty Prémiového dluhového cenného papíru NORDIC AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných nadnárodních firem – Electrolux AB, Equinor ASA, Vestas Wind Systems A/S. Společnost Electrolux AB je přední výrobce domácích a profesionálních spotřebičů. Equinor ASA patří k největším dodavatelům ropy a plynu v Evropě. Vestas Wind Systems A/S vyrábí především větrné turbíny určené k výrobě energie po celém světě. S jejich produkty a službami se lidé mohou setkávat v každodenním životě. Díky snaze přizpůsobit se globálním trendům nabízí vybrané severské akcie zajímavý potenciál pro dlouhodobý růst.

Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL navíc umožňuje předčasné splacení již po prvním roce jeho trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data jeho splatnosti.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír NORDIC AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akcií společností Electrolux AB, Equinor ASA, Vestas Wind Systems A/S.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8,75 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 50 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 26,25 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 8,75 % (viz Pozn.)).
  Více informací naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 31.01.2023

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn. PDCP NORDIC AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti


Podkladové aktivum

EQUINOR ASA
NO0010096985
Je norská energetická společnost působící ve více než 30 zemích po celém světě, včetně několika nejdůležitějších světových ropných a plynárenských lokalit. Svou činnost zaměřuje na projekty pro těžbu ropy a plynu, získávání a ukládání větrné či solární energie. Tyto projekty jsou spojeny také s výzkumnou činností, která probíhá zejména na norském a americkém pobřeží. V Evropě patří mezi největší dodavatele ropy a plynu. Společnost byla založena v roce 1972 pod názvem Den Norske Stats Oljeselskap AS – Statoil (norská státní ropná společnost). V roce 2018 změnila název na Equinor a je v současnosti vlastněna z 67 % Norským královstvím. Společnost sídlí v norském Stavangeru a zaměstnává více než 20 000 zaměstnanců.
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Je dánská společnost, která vyrábí, projektuje, instaluje a spravuje větrné turbíny. Její kořeny sahají do roku 1945, větrné turbíny však začala vyrábět od roku 1979. V roce 2004 se společnost sloučila s dánským výrobcem větrných turbín NEG Micon a vytvořila tak silnou pozici  celosvětového lídra. Doposud nainstalovala více než 69 000 větrných turbín ve více než 80 zemích světa. V roce 2018 dosáhla 22% podílu na trhu v odvětví větrné energie. Po celém světě zaměstnává přes 25 000 zaměstnanců. Výroba energie z obnovitelných zdrojů je podporována celosvětově a tento trend může mít významný vliv na celkovou prosperitu společnosti.
ELECTROLUX AB SER. B
Tento přední švédský koncern se sídlem ve Stockholmu patří celosvětově mezi největší výrobce domácích a profesionálních spotřebičů. Na trhu působí již od roku 1919 a ročně prodá přes 60 milionů výrobků na více než 150 světových trzích. Společnost vyrábí nejen vysavače (sáčkové, bezsáčkové, tyčové i robotické), ale také chladničky, pračky, sušičky, varné desky, trouby, vinotéky, sporáky, klimatizace, čističky vzduchu a malé kuchyňské spotřebiče. Tato společnost je jediným poskytovatelem komplexního řešení pro domácí spotřebitele i profesionály na světě. Jejich výrobky si můžete koupit pod značkami Electrolux, AEG nebo Zanussi. Po celém světě zaměstnává přes 55 000 zaměstnanců.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění