Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhopis EURCZK


ISIN:
XS1893927373

Datum: 01.12.2021 09:35:00
Nákup Prodej
99,96 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníLU
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu18.02.2022
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise01.02.2019
Splatnost18.02.2022
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu1 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den10.02.2022

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Prémiový dluhopis EURCZK koupit:

 • Sází na dlouhodobě očekávané posilování české
  koruny vůči euru s participací 200 % na výkonnosti kurzu EUR/CZK.
 • Ke dni splatnosti je návratnost Prémiového dluhopisu
  min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn).
 • Prémiový dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Prémiový dluhopis můžete kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny.

--------------------------------
Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu nese kreditní riziko emitenta.

 • Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking
 • Upisovací období: 9. 1. 2019 (9:00)–25. 1. 2019 (16:00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK nese kreditní riziko emitenta.
 • Prémiový dluhopis poskytuje plnou kapitálovou ochranu pouze při splatnosti.
 • Prémiový dluhopis podléhá anglickému právu.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého privátního bankéře, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho investičního portfolia.
 • Emitent: SG Issuer (S&P's A)
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladové aktivum: kurz EUR/CZK dle fixingu na Bloombergu v 15:00 londýnského času
  (tj. v 16:00 SEČ)
 • Participace: 200 % na posílení kurzu EUR/CZK
 • Vzorec pro výpočet výnosu: participace 200 % × (100 % – finální kurz EUR/CZK / počáteční kurz EUR/CZK)
 • Garance: návratnost 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK ke dni splatnosti
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Zafixování počátečního kurzu: 25. 1. 2019
 • Zafixování finálního kurzu: 1. 2. 2022
 • Možnost předčasného splacení: není
 • Náklady distributora platné ke dni emise: přibližně 0,70 % ročně, přesné vyjádření naleznete v Pokynu
  k úpisu Prémiového dluhopisu EURCZK
 • Náklady emitenta platné ke dni emise: jejich přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových informací
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

Popis

Tříletý Prémiový dluhopis EURCZK umožňuje profitovat na posilování české koruny vůči euru při návratnosti min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).
--------------------------------
Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu nese kreditní riziko emitenta.

Výpočet výnosu

 • Jak Prémiový dluhopis EURCZK funguje - naleznete v letáku
 • Jaké mohou nastat situace při splatnosti - naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 18.02.2022

Podmínky nákupu/prodeje

 • Minimální investice: 1 ks
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

Podkladové aktivum

EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK)
EU0006169831
Směnný kurz CZK k EUR.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění