Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír DivDAX EXPRESS


ISIN:
XS1863244981
Datum: 23.09.2020 00:00:00
Nákup Prodej
- -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCH
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu25.09.2020
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise27.09.2018
Splatnost25.09.2020
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den22.09.2020

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Závěrečný reportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Prémiový dluhový cenný papír DivDAX EXPRESS koupit?

 • Možnost získat atraktivní roční výnos 4,2 % (viz Pozn. 1).
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 4,2 % (viz Pozn. 1) již po prvním roce, nebo při následujících ročních pozorováních.
 • Akciový index DivDAX je kvalitně diverzifikovaný index zahrnující německé společnosti s nejvyšším dividendovým výnosem z hlavního německého akciového indexu DAX.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) indexu DivDAX pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech), 80 % (po třech letech) a 70 % (po čtyřech letech).
 • Náklady emitenta: přibližně 0,20 % ročně, jejich přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíč. informací
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/.

-----------------------------------
Pozn.1: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu DivDAX vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 21.9.2018.

 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor by mohl ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta.
 • Roční výnos je vyplácen jednorázově za celou dobu trvání PDCP k datu splatnosti nebo předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěr. hodnoty indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 50 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn. 2), nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 50 % investovaných peněz.
 • Produkt podléhá anglickému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob invest. poradenství, požádejte svého bankéře či invest. specialistu, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho invest. portfolia.
 • PDCP podléhá anglickému právu.
 • Minimální investice: 1 ks
 • Emitent: Credit Suisse AG ( S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: akciový index DivDAX (ISIN DE000A0C33C3)
 • Roční výnos: 4,2 %
 • Upisovací období: 5.9.2018 (9.00) – 21.9.2018 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100,00 %, bez poplatku
 • Datum stanovení počáteční hodnoty: 21.9.2018
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty: 21.9.2023
 • Data možného automat. předčasného splacení: 27.9.2019, 25.9.2020, 27.9.2021, 27.9.2022
 • Srovnávací hodnoty pro automat. předčasné splacení: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmen. hodnoty PDCP k datu jeho splatnosti: 50 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2) indexu DivDAX k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty
 • Náklady distributora platné ke dni emise: přibližně 0,40 % ročně, přesné vyjádření naleznete ve Smlouvě o nákupu PDCP DivDAX EXPRESS
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Popis

Láká vás příležitost k dosažení zajímavého výnosu? Důvěřujete síle a dlouhodobému růstu německé ekonomiky a globálně působících německých společností, ale přesto se obáváte zvýšeného kolísání cen jejich finančních nástrojů? Pokud patříte mezi zkušenější investory, kteří hledají zajímavou investiční příležitost do kvalitních německých společností vyplácejících vysoké dividendové výnosy, pak vás by mohla zajímat investice do Prémiového dluhového cenného papíru DivDAX EXPRESS.

Pětiletý Prémiový dluhový cenný papír DivDAX EXPRESS s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 4,2 % (viz Pozn. 1).
Celkový výnos pak může dosáhnout až 21 % za jeho pětileté trvání. Výplata výnosu i výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje německého akciového indexu DivDAX zahrnujícího společnosti s nejvyšším dividendovým výnosem. Konstrukce PDCP DivDAX EXPRESS navíc umožňuje jeho automatické předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu i v případě poklesu indexu DivDAX. PDCP může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do splatnosti.

Akciový index DivDAX je cenový index, který zahrnuje 15 akcií německých společností s nejvyšším dividendovým výnosem z hlavního německého akciového indexu DAX. Je upravován jednou ročně a nejvyšší váha jednoho titulu činí 10 %. Index je tvořen převážně globálně působícími společnostmi. Sektorově pokrývá široké spektrum automobilového či chemického průmyslu, energetiky, pojišťovnictví a finančních služeb, médií, farmacie nebo letecké dopravy. Index zahrnuje společnosti: Allianz, Siemens, BASF, Daimler, Bayer, Deutsche Telekom, Linde, Muenchener Rueckversicherung, Deutsche Post, BMW, Deutsche Boerse, E.ON, Vonovia, Lufthansa Group a ProSiebenSat.1 Media. Akciový index DivDAX tedy nabízí zajímavě diverzifikovanou expozici na německý akciový trh.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír DivDAX EXPRESS funguje?

 • Vyplacení výnosů a jmenovité hodnoty PDCP závisí na vývoji akciového indexu DivDAX.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) indexu se stanoví 21.9.2018.
 • V období trvání PDCP může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP pokračuje k dalšímu ročnímu datu možného automatického předčasného splacení.
 • Je-li PDCP automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 4,2 % (viz Pozn. 1) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP k datu jeho splatnosti je stanovena na úrovni 50 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn. 2)  akciového indexu DivDAX.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení, a k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu neklesne jeho hodnota pod úroveň bariéry pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP k datu jeho splatnosti, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a výnos ve výši 5 × 4,2 %, tj. 21 % (viz Pozn. 1).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení, a k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne jeho hodnota pod úroveň bariéry pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti, bude ke dni splatnosti PDCP DivDAX EXPRESS vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty mínus ztráta indexu (ztráta indexu se spočítá porovnáním jeho počáteční a závěrečné hodnoty). Investor ztratí více než 50 % investice a výnos nebude vyplacen.
  Příklad naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost Prémiového dluhopisu je 27.9.2023
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

 

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní podle kurz. lístku ČS
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

----------------------------------
Pozn.1: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu DivDAX vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 21.9.2018.
Pozn. 3: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud dojde k předčasnému vyinkasování investice.


Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění