Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL


ISIN:
XS1288770537

Datum: 26.11.2021 10:35:00
Nákup Prodej
103,20 -
Změna -1,04% (-1,10)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníNL
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu13.04.2022
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise13.04.2017
Splatnost13.04.2022
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu1 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den05.04.2022

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat výnos až 25 %(viz Pozn.) za 5 let.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením výnosu 2,5 %(viz Pozn.) již po prvním půlroce, nebo při některém z následujících půlročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 2,5 %(viz Pozn.) za každé pololetí, které uplynulo od data emise.
 • Úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty podkladového indexu EURO STOXX 50®pro výplatu jmenovité hodnoty Prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  http://eqdpo.bnpparibas.com/
  XS1288770537

  -------------------------------------------------------------
  Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, není uplatněno složené úročení. Výnosy jsou vypláceny v souladu s podmínkami uvedenými v části: „Jak Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL funguje“.
 • Prémiový dluhový cenný papír negarantuje návratnost investované částky a investor by mohl ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel prémiového dluhového cenného papíru nese kreditní riziko emitenta.
 • Pololetní výnos je vyplácen jednorázově za celou dobu trvání Prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti nebo automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu EURO STOXX 50®klesne jeho hodnota pod bariéru 50 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držiteli Prémiového dluhového cenného papíru bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota Prémiového dluhového cenného papíru snížená o ztrátu indexu EURO STOXX 50®od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
 • Podkladové aktivum: EURO STOXX 50®(SX5E Index), iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM UP Equity)
 • Měna: česká koruna (CZK)
 • Jmenovitá hodnota jednoho kusu: 10 000 Kč
 • Minimální investice: 1 ks
 • Upisovací období: 16. 3. až 6. 4. 2017 (může být zkráceno)
 • Cena v úpisu: 100 %
 • Poplatek za úpis: 0 %
 • Datum emise: 13. 4. 2017
 • Datum zafixování počátečních hodnot: 6.4.2017
 • Datum stanovení závěrečných hodnot: 6.4.2022
 • Data možného předčasného splacení: 13.10.2017, 13.4.2018, 13.10.2018, 13.4.2019, 13.10.2019, 13.4.2020, 13.10.2020, 13.4.2021, 13.10.2021
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 50 % zafixované počáteční hodnoty podkladového indexu EURO STOXX 50®
 • Srovnávací hodnoty pro předčasné splacení: naleznete v letáku
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Riziková váha produktu je 5 (na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7).

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost s pevným úrokem? Důvěřujete síle evropské ekonomiky, že bude překonávat výkonnost globálních rozvíjejících se trhů?  Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vám je určen Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL.

Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL s možností předčasného splacení umožňuje získat půlroční výnos ve výši až 2,5 %(viz Pozn.).

Pětiletý Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL nabízí možnost získat půlroční fixní výnos ve výši až 2,5 %(viz Pozn.). Celkový výnos pak může dosáhnout až 25 %(viz Pozn.) za pětileté trvání Prémiového dluhového cenného papíru.
Výplata výnosu i výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje evropského akciového indexu EURO STOXX 50®a globálního iShares MSCI Emerging Markets ETF. Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL navíc umožňuje jeho automatické předčasné splacení, a to již po prvním půlroce a následně každý půlrok po dobu jeho trvání až do splatnosti.

Konstrukce Prémiového dluhového cenného papíru EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL sází na lepší výkonnost vyspělých evropských titulů oproti globálním rozvíjejícím se titulům. Pokud budou vyspělé evropské společnosti reprezentované indexem EURO STOXX 50®překonávat výkonnost společností z rozvíjejících se zemí, jež reprezentuje iShares MSCI Emerging Markets ETF, může Prémiový dluhový cenný papír přinést výnos až 25 %(viz Pozn.) za pět let i při mírném poklesu evropského akciového indexu až o 20 % od jeho počáteční hodnoty.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty Prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji podkladových aktiv EURO STOXX 50®a iShares MSCI Emerging Markets ETF.
 • V období trvání Prémiového dluhového cenného papíru může dojít půlročně k jeho předčasnému splacení. A to pokud bude hodnota indexu EURO STOXX 50®k datu pozorování rovna, nebo vyšší než srovnávací hodnota bariéry pro předčasné splacení k příslušnému datu pozorování, a současně jeho výkonnost od zafixování počáteční hodnoty překoná výkonnost rozvíjejících se trhů představovaných iShares MSCI Emerging Markets ETF.
 • Pokud není splněna podmínka předčasného splacení, Prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu půlročnímu datu možného splacení.
 • Je-li Prémiový dluhový cenný papír předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 2,5 %(viz Pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.

Příklady a jaké mohou nastat situace ke dni splatnosti -  naleznete v letáku

----------------------------------------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, není uplatněno složené úročení. Výnosy jsou vypláceny v souladu s podmínkami uvedenými v části: „Jak Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL funguje“.

Vypořádání

 • splatnost je 13.04.2022

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • poplatek za úpis: 0 %
 • Likvidita: v závislosti na tržních podmínkách, viz Důležité upozornění - v letáku

-----------------------------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, není uplatněno složené úročení. Výnosy jsou vypláceny v souladu s podmínkami uvedenými v části: „Jak Prémiový dluhový cenný papír EUROPE OUTPERFORMANCE AUTOCALL funguje“.


Podkladové aktivum

Koš indexů
EURO STOXX 50®(SX5E Index)
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM UP Equity)

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění