Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier


ISIN:
DE000VU0ZUC9

Datum: 01.06.2023 11:21:00
Nákup Prodej
- -
Změna -0,34% (-0,34)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon10,000%
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu06.02.2024
Výplata kuponuroční
Datum emise06.02.2023
Splatnost06.02.2026
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos315,07
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den30.01.2026

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos ve výši 30 % za 3 roky.
 • Pevný výnos ve výši 10 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladového indexu k 6. 2. do data splatnosti nebo data předčasné splatnosti.  
 • Zajímavou úroveň bariéry ve výši 49 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) akciového indexu EURO STOXX Banks.
 • PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se akciový index EURO STOXX Banks nachází k datu pozorování na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení. K datu předčasné splatnosti je vyplacen poslední roční výnos. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech).
 • PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://prospectus.vontobel.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
 • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
 • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
 • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
 • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID).
 • Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
------------------------------------------
 • PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud v průběhu pozorování klesne závěrečná hodnota akciového indexu EURO STOXX Banks pod bariéru 49 % své počáteční hodnoty, a zároveň k finálnímu datu pozorování nebude tato hodnota podkladového indexu rovna nebo vyšší než 90 % své počáteční hodnoty, tak držitel PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier může ztratit část investované částky.
 • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak inflace snižuje její hodnotu.

  Více informací naleznete v letáku.
 • Popis

  PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní pevný výnos ve výši 10 % (viz Pozn.) ročně.
   
  Výplata jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX Banks, který zahrnuje významné evropské banky. Pevný roční výnos 10 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladového indexu. PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání. 

  • Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
  • Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody's A2)        
  • Podkladový index: EURO STOXX Banks
  • Pevný výnos: 10 % p. a.                                     
  • Upisovací období: 5.1.2023 (9.00)–30.1.2023 (23.59) 
  Více informací naleznete v letáku.

  Výpočet výnosu

  Jak PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier funguje funguje?
  • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX Banks.
  • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX Banks se stanoví dne 30. 1. 2023.
  • Pozorování vývoje indexu EURO STOXX Banks probíhá od 31. 1. 2023 do 30. 1. 2026 (denní závěrečná cena).
  • Výnos ve výši 10 % p. a. jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier je vyplácen ročně a je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového aktiva – akciového indexu EURO STOXX Banks.
  • Bariéra je stanovena na úrovni 49 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX Banks, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
  • V období trvání PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude k příslušnému datu pozorování hodnota podkladového indexu na nebo nad aktuálně platnou bariérou pro předčasné splacení.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, obdrží investor roční výnos ve výši 10 % z jeho jmenovité hodnoty a PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier pokračuje k dalšímu datu možného předčasného splacení.
  • Je-li PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier předčasně splacen, obdrží investor 100 % jeho jmenovité hodnoty a poslední roční výnos ve výši 10 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty. 
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a v průběhu pozorování nepoklesne hodnota indexu EURO STOXX Banks (denní závěrečná cena) nikdy pod úroveň bariéry ve výši 49 % jeho zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2), je ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier, přičemž pevný výnos ve výši 10 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně.

  Více informací a příklady naleznete v letáku

  Vypořádání

  • splatnost je 06.02.2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Podmínky nákupu/prodeje

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------

  Pozn.: PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier vyplácí pevný výnos ve výši 10 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladového aktiva.

  Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečné ceny podkladového aktiva dne 30. 1. 2023.

  Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier.

  Pozn.4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP 10% EURO STOXX Banks Deep Barrier ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Podkladové aktivum

  EURO STOXX BANKS(EUR)
  EU0009658426
  Index EURO STOXX Banks je složen z akcií bank zemí Evropské měnové unie vážených dle tržní kapitalizace a vznikl v roce 1991. Mezi 22 tituly zastoupenými v indexu najdete známá jména jako například – BNP Paribas, ING, Banco Santander, KBC Group (ČSOB), Société Générale (KB), Unicredit, Deutsche Bank nebo Erste Group. Největší zastoupení v něm mají aktuálně španělské, francouzské a italské banky, následují nizozemské a finské. Kdysi dominantní německé banky jsou v současné době až na šestém místě. Indexem sledované bankovní instituce tvoří páteř evropského bankovního trhu, který může generovat zajímavé investiční příležitosti.

  Know-How

   
  V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
   
   

  Kontakt

   
  Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
   

  Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

   
  Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
  Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

   
  Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
  Odmítnout
  Rozumím

  Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění