Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír ROBOTICS AUTOCALL 2


ISIN:
DE000CS8EBX0

Datum: 21.09.2020 00:00:00
Nákup Prodej
103,43 -
Změna -0,29% (-0,31)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníCH
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu18.04.2023
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise16.04.2020
Splatnost18.04.2023
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den10.04.2023

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír ROBOTICS AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 28,5 % za 3 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 9,5 % již po prvním roce, nebo při některém z následujících půlročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 4,75 %(viz Pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 95 % (po roce), 90 % (po roce a půl), 85 % (po dvou letech) a 80 % (po dvou a půl letech).
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce  https://docs.credit-suisse.com/.
 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné z podkl. akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • Produkt podléhá německému právu.
 • Držitel PDCP nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Credit Suisse AG (S&P's A +/ Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: NIDEC Corp, INTUITIVE SURGICAL Inc. a MICROCHIP TECHNOLOGY Inc.
 • Upisovací období:16.3.2020 (9.00) – 7.4.2020 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 7.4.2020
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 11.4.2023
 • Data možného automatického předčasného a řádného splacení: 14.4.2021, 14.10.2021, 14.4.2022, 14.10.2022, 18.4.2023
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP ROBOTICS AUTOCALL 2.) 1,44 % ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Popis

Hledáte zajímavou příležitost investovat do kvalitních globálních společností, které se zaměřují na oblast robotiky a automatizace? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do Prémiového dluhového cenného papíru ROBOTICS AUTOCALL 2 (PDCP ROBOTICS AUTOCALL 2).

Prémiový dluhový cenný papír ROBOTICS AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 9,5 % (viz Pozn.).

Tříletý Prémiový dluhový cenný papír ROBOTICS AUTOCALL 2 nabízí možnost získat atraktivní půlroční výnos ve výši 4,75 % (viz Pozn.). Celkový výnos pak může dosáhnout až 28,5 % za tříleté trvání prémiového dluhového cenného papíru. Výplata výnosu i výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje akcií tří významných společností, jejichž produkty a výroba jsou úzce spjaty s robotikou a automatizací procesů a výroby v nejrůznějších odvětvích: NIDEC, INTUITIVE SURGICAL A MICROCHIP TECHNOLOGY.
Zvyšování efektivity a kvality výroby za pomoci nových technologií, pomoci inteligentní automatizace výroby při využívání tzv. „umělé inteligence“, zvyšování produktivity za pomoci robotických bezobslužných systémů či kolaborativních robotů (tzv. cobotů), to vše nabývá v posledních letech na významu.

Prémiový dluhový cenný papír ROBOTICS AUTOCALL 2 navíc v případě stagnace či růstu cen podkladových aktiv umožňuje jeho automatické předčasné splacení, a to již po prvním roce trvání a následně každý půlrok až do data jeho splatnosti.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír ROBOTICS AUTOCALL 2 funguje?
 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akcií společností NIDEC, INTUITIVE SURGICAL A MICROCHIP TECHNOLOGY.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít již po prvním roce, nebo při některém
  z následujících půlročních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 4,75 % (viz Poz.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 28,5 % (ekvivalent šesti půlročních výnosů ve výši 4,75 % (viz Pozn.)).
 • Více informací naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 18.04.2023
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-----------------------------

Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, není uplatněno složené úročení.
Pozn.2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Podkladové aktivum

NIDEC CORP
JP3734800000

Přední světový výrobce malých precizních motorů, které se používají zejména v pevných discích a optických mechanikách (CD, DVD, Blue-Ray). Zaměřuje se na vývoj, výrobu a prodej. Zároveň se specializuje na technologické inovace jako rozšiřování robotických aplikací, nástup technologie 5G, úsporu pracovní síly pomocí dronů aj.
Oblasti svého podnikání rozšiřuje o automobilové komponenty, robotiku, domácí spotřebiče a bytové vybavení, logistiku, zemědělství, haptické zařízení, IT, mobilní zařízení a optické komponenty, zdravotnictví a zdravotní výrobky, elektronické součásti, snímače a průmyslové stroje.

INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
Americká společnost, která vyvíjí, vyrábí a prodává robotické produkty určené k léčbě pacientů pomocí minimálně invazivní chirurgie, především pomocí chirurgicko-operačního systému „da Vinci®“. Víceramenný laparoskopický operační systém da Vinci® simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzole, operační pole vidí pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu a prostřednictvím joysticků ovládá nástroje v „rukách“ robota. Ty přes vpichy v kůži velmi precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta. Zároveň neustále vyvíjí nové, minimálně invazivní chirurgické platformy a budoucí diagnostické nástroje, které pomáhají řešit složité zdravotní problémy lidí po celém světě.
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
US5950171042
Mezinárodní společnost se sídlem v USA, která vznikla před více než 30 lety. Zaměřuje se na dodávání softwarových a síťových řešení. Silně se profiluje v oblasti IT bezpečnosti a autentizace. Mnohaletých zkušeností z vývoje využívá pro programování samořídících jednotek, sofistikovaných měřicích přístrojů a paměťových zařízení.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění