Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE Inflation Linked Bond 22-29


ISIN:
AT0000A30FA1

Datum: 02.12.2022 10:55:00
Nákup Prodej
- -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuErste Group dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníAT
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu21.10.2023
Výplata kuponuroční
Datum emise21.10.2022
Splatnost21.10.2029
Návratnost100,00
MěnaEUR
Nominální hodnota1.000
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den14.10.2029

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Proč si seniorní ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 koupit?
 • Investiční produkt emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb a jednou z největších retailových bank ve střední Evropě.
 • Roční výnos se rovná meziroční míře inflace eurozóny za červenec daného roku – měřeno indexem Euro area HCPI ex Tobacco (HICP = Harmonised Index of Consumer Prices). Tento index měří vývoj cen zboží a služeb v eurozóně a poskytuje míru inflace podle pravidel platných v celé Evropské unii.
 • Minimální výše ročního výnosu je stanovena na 1 % p. a.
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti seniorního dluhopisu ERSTE Inflation Linked Bond 22-29.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Seniorní dluhopis ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností za tržní cenu.
 • V takovém případě se však aktuální cena může pohybovat pod cenou, za kterou klient realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • Držitel seniorního dluhopisu ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 nese kreditní riziko emitenta a měnové riziko. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k seniornímu dluhopisu ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh seniorního dluhopisu ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 AUTOCALL a ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A+ / Moody’s A2 / Fitch A)
 • Minimální roční výnos: 1 % p. a. 
 • Výplata výnosu: 1 × ročně, vždy k 21. 10. s konvencí následujícího dne, konvence pro výpočet kupónu 30/360 
 • Nákupní cena platná k datu emise: 100 % jmenovité hodnoty, následně dle kurzovního lístku České spořitelny, bez poplatku
 • Upisovací období: od 5. 10. 2022 do 20. 10. 2022
 • Cena v úpisu: 2 % z upisovaného objemu
 • Produktové náklady: 0 %

Popis

Seniorní dluhopis ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 umožňuje získat roční proměnlivý výnos rovnající se meziroční míře inflace eurozóny (měřeno indexem Euro area HCPI ex Tobacco), přičemž minimální výše výnosu je stanovena na 1 % p. a.
 
V době, kdy se očekává rostoucí nebo jen mírně klesající úroveň míry inflace eurozóny by seniorní dluhopis ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 mohl být optimální variantou.

Erste Group Bank AG – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného emitenta investičních produktů.
 
Skupina Erste Group Bank AG je silná bankovní skupina působící ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím sítě více než 2 000 poboček v sedmi zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko) nabízí finanční a poradenské služby jak retailovým, tak korporátním klientům. Je silným a spolehlivým partnerem pro individuální klienty, malé a střední firmy, a také velké nadnárodní společnosti, aktivně spolupracuje s veřejným sektorem, neziskovými organizacemi a firmami poskytujícími služby se sociálním přesahem. Je lídrem v zavádění digitálních technologií jak na domácím trhu v Rakousku, tak i v dalších zemích v rámci skupiny.
 

Výpočet výnosu

 • Roční výnos: je roven hodnotě meziroční míry inflace eurozóny za červenec daného roku – měřeno indexem Euro area HCPI ex Tobacco (HICP = Harmonised Index of Consumer Prices)
 • Minimální roční výnos: 1 % p. a. 

Vypořádání

 • splatnost dluhopisu je 21. 10. 2029
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.

Podmínky nákupu/prodeje

 • Miminimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise max 0,5 % z objemu obchodu)
-------------------------
Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k seniornímu dluhopisu ERSTE Inflation Linked Bond 22-29
v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření.
 
Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si seniorní dluhopis ERSTE Inflation Linked Bond 22-29 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.

Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění