Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír MULTI 1


ISIN:
AT0000A21M02

Datum: 26.11.2021 10:35:00
Nákup Prodej
100,85 -
Změna -0,01% (-0,01)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníAT
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu02.08.2022
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise18.06.2018
Splatnost02.08.2022
Návratnost96,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den25.07.2022

PDF ke stažení

ReportPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download

Právní upozornění

Tento produkt již není veřejně nabízen. Zde zobrazený obsah je pro daný produkt specifický a slouží pouze k informačním účelům pro klienty, kteří již investovali, a nepředstavuje tak marketingovou komunikaci. Erste Group Bank AG již nedovoluje užívat prospekt k veřejné nabídce tohoto produktu třetími stranami.
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.

Popis

Každý racionálně uvažující člověk hledá způsoby, jak co nejefektivněji zhodnotit své peníze. Pro mnohé je pak důležité předem vědět, jak se investice může vyvíjet, a hlavně, jaký je její výnosový potenciál, a tržní riziko, které podstoupí. Jsou-li pro vás tyto parametry také důležité, pak je tu pro vás PDCP MULTI 1. Je určen pro klienty, kteří nepožadují pravidelné výplaty výnosu, ale preferují růst své investice v závislosti na vývoji kapitálových trhů. Zároveň jsou však ochotni přijmout i případné kolísání těchto trhů, které může vést ke skutečnosti, že při splatnosti obdrží nižší částku, než původně investovali.

Zajímavý potenciál výnosu až 28 % za čtyři roky s návratností min. 96 % jmenovité hodnoty PDCP MULTI 1 k datu jeho  splatnosti.

Globální „multi asset“ investiční strategie využívá širokého spektra podkladových aktiv od dluhopisů, přes akcie až po komodity a uplatňuje flexibilní přístup k řízení podstupovaných tržních rizik a výnosového potenciálu. Tento komplexní investiční styl je využit u nového PDCP MULTI 1, jehož výnos závisí na vývoji indexu Multi Asset Global Futures EUR. Globálně zaměřený index využívající flexibilní, diverzifikovaný investiční přístup, aktivně reaguje svým složením na měnící se tržní podmínky. Orientuje se na vyspělé trhy a pro dosahování svých cílů pružně upravuje složení svého portfolia prostřednictvím alokace do jedenácti podkladových aktiv ze tří základních tříd aktiv – akcií, státních dluhopisů a komodit. Pomocí futures kontraktů tak může sledovat 4 akciové indexy (S&P 500, EURO STOXX 50, FTSE 100, Nikkei 225), 4 typy státních dluhopisů (US Treasury Notes, UK Gilts, německé státní dluhopisy tzv. bundy a japonské státní dluhopisy), a trojici komodit (zlato, ropu Brent a ropu WTI). Změna alokace indexu mezi jednotlivá podkladová aktiva probíhá jednou měsíčně, a každý měsíc je z dostupných aktiv stanoveno nové portfolio. Pro složení indexu je klíčová jeho cílová volatilita okolo 6 %.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír MULTI 1 funguje?

 • Výnos čtyřletého PDCP MULTI 1 závisí na vývoji globálního indexu Multi Asset Global Futures EUR.
 • Dne 20. 7. 2018 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Ze součtu těchto 4 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva.
 • Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru + participace 100 % × (průměrná hodnota ze 4 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při větším propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 96 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) prémiového dluhového cenného papíru.
 • Během doby trvání prémiového dluhového cenného papíru může jeho cena poklesnout i pod 96 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 28 % jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru za dobu trvání PDCP MULTI 1, tedy za 4 roky.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PDCP MULTI 1. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost Prémiového dluhového cenného papíru je 2.8.2022
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhového cenného papíru trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

---------------------------
Pozn.: Vyplacení garantované částky je závislé na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z garance.


Podkladové aktivum

MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX
CH0421428944
Globálně zaměřený index využívající flexibilní, diverzifiko- vaný investiční přístup, aktivně reagující svým složením  na měnící se tržní podmínky. Je zaměřený na vyspělé trhy a pro dosahování svých cílů pružně upravuje složení svého portfolia prostřednictvím alokace do jedenácti podklado- vých aktiv ze tří základních tříd aktiv – akcií, státních dluhopisů a komodit. Pomocí futures kontraktů tak může konkrétně sledovat 4 akciové indexy (S&P 500, EURO STOXX 50, FTSE 100, Nikkei 225), 4 typy státních dluhopisů (US Treasury Notes, UK Gilts, německé státní dluhopisy tzv. bundy a japonské státní dluhopisy), a trojici komodit (zlato, ropu Brent a ropu WTI).

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění