Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Hypoteční zástavní listy ČS 3,25%/2023


ISIN:
CZ0002002751

Datum: 29.11.2022 15:15:00
Nákup Prodej
98,32 -
Změna 0,01% (0,01)

Základní údaje

Typ dluhopisuHypoteční zástavní listy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníCZ
Aktuální kupon3,250%
Styl kuponufixní
Datum výplaty kuponu10.06.2013
Výplata kuponuroční
Datum emise10.12.2012
Splatnost10.06.2023
Návratnost100,00
MěnaCZK
Nominální hodnota1
Alikvotní úrokový výnos0,02
Rizikovost produktu1 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den25.05.2023

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
 • investiční horizont < 1 rok
 • zaručená výplata jmenovité hodnoty k datu splatnosti,
 • dluhopis lze odprodat kdykoli i před datem splatnosti; pak je výnos tvořen rozdílem mezi cenou nákupu a cenou prodeje,
 • emitentem a administrátorem je Česká spořitelna,
 • Poplatek za podání pokynu při nákupu HZL není účtován.
 • Při držení dluhopisu do splatnosti neplatíte žádné vstupní ani výstupní poplatky.
 • aktuální výnos do splatnosti v době prodeje je platný za předpokladu, že investor drží HZL do doby splatnosti
 • se zkracující se dobou do splatnosti se cena přibližuje nominální hodnotě, změna ceny dluhopisu z tohoto důvodu je zákonitá a nesnižuje výnos do splatnosti kotovaný v době prodeje
 • prodejní i nákupní cena HZL se každý den mění i z důvodu změny výnosů na dluhopisovém trhu, pokud investor drží HZL do doby splatnosti, cenové výkyvy výnos do splatnosti neovlivní
 • ceny dluhopisů jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje. 
 • minimální investice: 10 000 Kč
 • cena za obstarání předčasného odkupu je 1 % z objemu obchodu.

Popis

Hypoteční zástavní list je dluhopisem, který je kryt pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů. Výplata výnosů a jistiny ve stanovené výši a stanovených termínech garantuje Česká spořitelna. Představuje jednu z nejbezpečnějších forem investování. V době, kdy jsou aktuální výnosy HZL odvozené z výnosů dluhopisového trhu nižší než výše úroku, prodávají se HZL za cenu vyšší, než je jejich jmenovitá hodnota a naopak. Aktuální výnos do splatnosti propočtený na základě aktuální prodejní ceny a v budoucnu vyplacených výnosů je proto nižší, nebo vyšší než stanovený úrok.

Výpočet výnosu

 • dluhopis je úročen pevnou sazbou 3,25 % p.a.

Vypořádání

 • Kupon: 3,25 % p.a.,
 • Kupon bude vyplacen jednou ročně, zpětně k 10.6.
 • Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna, a.s.

Podmínky nákupu/prodeje

 • HZL lze odprodat kdykoli i před datem splatnosti; pak je výnos tvořen rozdílem mezi cenou nákupu a cenou prodeje. Do ceny dluhopisu je zahrnut i alikvotní úrokový výnos. Prodávají se za předem známý kurz, který je denně publikován na kurzovním lístku ČS. Cena je ovlivněna aktuálními výnosy na trhu a dobou do splatnosti dluhopisu. Alikvotní úrokový výnos je část nominálního výnosu, která připadá držiteli HZL za období od emise HZL nebo od výplaty posledního kuponu nákup HZL v době mezi výplatami úrokového výnosu (kuponu) je spojen i se zahrnutím alikvotního úrokového výnosu do prodejní ceny.
 • Cena je ovlivněna aktuálními výnosy na trhu a dobou do splatnosti dluhopisu. Alikvotní úrokový výnos je část nominálního výnosu, která připadá držiteli HZL za období od emise HZL nebo od výplaty posledního kuponu nákup HZL v době mezi výplatami úrokového výnosu (kuponu) je spojen i se zahrnutím alikvotního úrokového výnosu do prodejní ceny

Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění