Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prospekty bonus certifikátů

Kompletní verze prospektů bonus certifikátů naleznete zde:


Datum emise: 09.09.2022

AT0000A2ZXT5

Datum emise: 13.4.2021

AT0000A2QL26

Datum emise: 23.2.2021

AT0000A2NVZ2

Datum emise: 17.06.2015

AT0000A1EL62, AT0000A1EL70

Datum emise: 03.03.2015

AT0000A1D2T6, AT0000A1D2U4
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění