Zajímá mne:

Naše nabídka pro

FAQ - často kladené otázky a odpovědiStrana 1 z 6
<<
<
>
>>
Jak fungují Seniorní dluhopisy České spořitelny? Úrokový výnos se vyplácí zpravidla jednou ročně k předem stanoveným datům. K datu splatnosti se spolu s posledním kuponem vyplatí i jmenovitá hodnota dluhopisu. Pro skutečný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují. V době, kdy jsou aktuální výnosy na dluhopisovém trhu nižší než je úrokový výnos dluhopisu, prodávají se dluhopisy za cenu vyšší, než je jejich jmenovitá hodnota a naopak. Aktuální výnos do splatnosti propočtený na základě aktuální prodejní ceny a v budoucnu vyplacených výnosů je proto nižší, nebo vyšší než úrokový výnos dluhopisu.
Jak fungují Podřízené dluhopisy České spořitelny? Fixní kupón se vyplácí zpravidla jednou ročně, variabilní kupón pak zpravidla dvakrát ročně, vždy k předem stanoveným datům. K datu splatnosti se spolu s posledním kuponem vyplatí i jmenovitá hodnota dluhopisu. Pro skutečný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují. V době, kdy jsou aktuální výnosy tohoto typu instrumentů na dluhopisovém trhu nižší než je úrokový výnos dluhopisu, prodávají se dluhopisy za cenu vyšší, než je jejich jmenovitá hodnota a naopak. Aktuální výnos do splatnosti podřízených dluhopisů s fixním kupónem propočtený na základě aktuální prodejní ceny a v budoucnu vyplacených výnosů je proto nižší, nebo vyšší než úrokový výnos dluhopisu.
Jak fungují Prémiové dluhopisy České spořitelny? Úrokový výnos se vyplácí zpravidla k datu splatnosti spolu se jmenovitou hodnotou dluhopisu. Pro skutečný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují. Cenu prémiového dluhopisu ovlivňuje jak vývoj tržních úrokových sazeb, tak vývoj podkladových aktiv určujících pro výši prémie. Pro prémiové dluhopisy není počítán výnos do splatnosti.
Jak fungují Hypoteční zástavní listy České spořitelny s variabilním kuponem? Hypoteční zástavní listy s pohyblivým kuponem jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která se stanoví vždy po šesti měsících podle aktuální šestiměsíční mezibankovní úrokové sazby PRIBOR. Každých šest měsíců se také vyplácí úrokový výnos. V případě růstu nebo poklesu úrokových sazeb vzroste nebo poklesne i úroková sazba dluhopisu stanovená na další šestiměsíční období. K datu splatnosti se spolu s posledním kuponem vyplatí i jmenovitá hodnota dluhopisu. Hodnota dluhopisů s pohyblivým kuponem při změně úrokových sazeb mnohem méně kolísá (ve srovnání s dluhopisy s pevným kuponem). Pro skutečný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují.
Jak fungují Hypoteční zástavní listy České spořitelny s fixním kuponem? Úrokový výnos se vyplácí zpravidla jednou ročně k předem stanoveným datům. K datu splatnosti se spolu s posledním kuponem vyplatí i jmenovitá hodnota dluhopisu. Pro skutečný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují. V době, kdy jsou aktuální výnosy na dluhopisovém trhu nižší než je úrokový výnos HZL, prodávají se HZL za cenu vyšší, než je jejich jmenovitá hodnota a naopak. Aktuální výnos do splatnosti propočtený na základě aktuální prodejní ceny a v budoucnu vyplacených výnosů je proto nižší, nebo vyšší než úrokový výnos HZL.
Jak fungují Měnové prémiové vklady České spořitelny? Investor může profitovat z očekávaného posilování koruny resp. amerického dolaru vůči euru. Každý den v prémiovém období, kdy kurz vyhlášený ČNB pro tento den leží uvnitř stanoveného pásma, je ke vkladu připsána prémie odpovídající vyšší úrokové sazbě. Pásmo, které přináší vyšší prémii, je vychýlené do posílení a každý kalendářní měsíc automaticky posouvá podle aktuálně platného směnného kurzu. Investor tak má vyšší šanci na opakované připisování vyšší prémie v případě posílení koruny resp. amerického dolaru vůči euru.
Jak fungují Akciové Prémiové vklady České spořitelny? Výše prémie vkladu závisí na vývoji cen vybraných akcií společností obchodovaných v Evropě, Asii a Americe a stanovuje se každý kalendářní den. Pro stanovení výše prémie je rozhodující počáteční hodnota každé akcie. S počátečními cenami se každý kalendářní den v prémiovém období porovnávají závěrečné ceny akcií pro daný den a dle předem stanovených pásem je připisována prémie odpovídající jedné ze tří úrokových sazeb. Jsou-li ceny všech akciových titulů nad svou počáteční hodnotou nebo se jí rovnají, použije se nejvyšší úroková sazba. Je-li cena některého akciového titulu pod svou počáteční hodnotou, ale ceny všech akciových titulů jsou alespoň na úrovni stanovené bariéry, použije střední sazba. Sazba 0% se použije v den, kdy cena jedné nebo více akcií poklesne pod stanovenou bariéru.
Jak fungují Speciální emise Prémiových vkladů České spořitelny? Výše prémie vkladu závisí na vývoji vybraných podkladových aktiv a zvolené konstrukci daného prémiového vkladu. Speciální emise prémiových vkladů slouží k využití aktuální investiční příležitosti mimo standardní nabídku. Tyto produkty slouží jako zajímavý doplněk portfolia.
Jak fungují Zlaté vklady České spořitelny? Zhodnocení Zlatého vkladu je určeno pevnou sazbou za tři roky. Úroková sazba je neměnná po celé tři roky trvání vkladu obdobně jako u termínovaného vkladu.
Jak fungují Zlaté vklady ŠANCE České spořitelny? Zlatý vklad ŠANCE nabízí zajištěnou výši prémie za dva a půl roku. Tato prémie může být dále navýšena, pokud roční úrokové sazby vzrostou za dva a půl roku trvání vkladu minimálně na stanovenou úroveň. Referenční úrokovou sazbou je roční sazba PRIBOR vyhlášená pro příslušný den Českou národní bankou.


Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění