Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Státní dluhopisy

Co jsou to Státní dluhopisy?

Státní dluhopisy jsou cenné papíry, se kterými je spojeno právo majitele požadovat po emitentovi splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a pravidelné vyplácení výnosů (výplaty kupónů) z něj k určitému datu. Emitenty dluhopisů jsou jednotlivé státy, které potřebují financovat státní dluh. Míra rizikovosti je často měřena ratingem. Rating udává míru rizika, se kterou daná země bude plnit své závazky investorům.

Jak fungují Státní dluhopisy?

Úrokový výnos se vyplácí zpravidla jednou ročně k předem stanoveným datům. K datu splatnosti se spolu s posledním kuponem vyplatí i jmenovitá hodnota dluhopisu. Pro skutečný výnos investice je důležitá i cena, za kterou se dluhopisy nakupují. V době, kdy jsou aktuální výnosy na dluhopisovém trhu nižší než je úrokový výnos dluhopisu, prodávají se dluhopisy za cenu vyšší, než je jejich jmenovitá hodnota a naopak. Aktuální výnos do splatnosti propočtený na základě aktuální prodejní ceny a v budoucnu vyplacených výnosů je proto nižší, nebo vyšší než úrokový výnos dluhopisu.

Vaše benefity

Nákup dluhopisu Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy do data splatnosti, i za předem známý výnos.

Vaše výhody

 • Díky pevnému datu splatnosti lze plánovat další investice.
 • Aktuální výnos do splatnosti je spolu s prodejní cenou dluhopisu zveřejňován denně na kurzovním lístku dluhopisů.

Měli byste vědět

 • Prodejní i nákupní cena dluhopisu se každý den mění z důvodu změny výnosů na dluhopisovém trhu. Pokud investor drží dluhopisy do data splatnosti, cenové výkyvy jeho konečný výnos neovlivní.
 • K vypořádání převodu dojde za 3 pracovní dni od zadání obchodu, pokud investor uhradí cenu nakupovaného dluhopisu.
 • Výnos do splatnosti je výnos dluhopisu při jeho držení do data splatnosti. Je odvozený z aktuální prodejní ceny dluhopisu a budoucích úrokových výnosů. Výnos do splatnosti slouží k porovnání výnosů dluhopisů s různou dobou do splatnosti a různě vysokými kupóny.
 • Cena za obstarání prodeje u dluhových cenných papírů, prémiových, podřízených a ostatních dluhopisů činí 2% z objemu obchodu.
 • V době mezi výplatami úrokového výnosu (kupónu) se propočítává poměrný úrokový výnos (AÚV) jako část nominálního výnosu, která připadá držiteli dluhopisu za období od data emise nebo od data poslední výplaty kupónu propočtená do dne vypořádání obchodu. AÚV je automaticky přičteno k ceně dluhopisu a může být kladné i záporné.
 • Emisní dodatky dluhopisů vydaných Českou republikou jsou k dispozici webových stránkách Ministerstva financí České republiky.


Podmínky nákupu

 • Dluhopisy lze nakoupit za cenu dle aktuálního kurzovního lístku dluhopisů.
 • Pro nákup dluhopisu je zapotřebí mít zřízen majetkový účet investičních nástrojů u České spořitelny. Zřízení majetkového účtu je zdarma, lze ho provést na jakékoliv pobočce České spořitelny, investor potřebuje platný průkaz totožnosti, právnická osoba doklady o právní subjektivitě.
 • Pro nákup dluhopisu není nutné mít peněžní účet v České spořitelně. Prostředky na úhradu nákupu lze poslat na příslušný sběrný účet z jakéhokoliv korunového účtu.
 • Poplatek za jeden pokyn k nákupu nebo prodeji dluhopisů je 100,- Kč bez ohledu na počet nakupovaných nebo prodávaných dluhopisů.
 • Minimální investice činí zpravidla 3 kusy tedy 30 000 korun.

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce).
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel.
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany).

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny

Jak Státní dluhopisy reagují na…

... stoupající úrokové sazby?
Růst úrokových sazeb na trhu způsobuje pokles ceny již vydaných dluhopisů s fixním kupónem. Jsou-li aktuální úrokové sazby vyšší než v době emise dluhopisu, prodává se dluhopis za jinak stejných podmínek za cenu nižší než je jeho jmenovitá hodnota

... stabilní úrokové sazby?
Stabilní úrokové sazby za jinak stejných podmínek neovlivňují cenu dluhopisu.

... klesající úrokové sazby?
Pokles úrokových sazeb na trhu způsobuje růst ceny již vydaných dluhopisů s fixním kupónem. Jsou-li aktuální úrokové sazby nižší než v době emise dluhopisu, prodává se dluhopis za jinak stejných podmínek za cenu vyšší než je jeho jmenovitá hodnota.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění