Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Strukturované dluhopisy a dluhové CP

Co jsou to Strukturované dluhopisy?

Strukturované dluhopisy jsou sběrné dluhopisy se jmenovitou hodnotou 10 000 Kč, jehož výnos je tvořen prémií. Výše prémie závisí na vývoji cen vybraných podkladových aktiv.

Co jsou to Strukturované dluhové cenné papíry?

Strukturované dluhové cenné papíry označované také jako Prémiové dluhové cenné papíry nebo PDCP se od strukturovaných dluhopisů liší tím, že ke dni splatnosti může být v závislosti na vývoji podkladových aktiv vyplaceno méně než 100 % jmenovité hodnoty. Existují dva typy strukturovaných dluhových cenných papírů dle typu kapitálové garance. Produkty s omezenou garancí: Vyplácí k datu splatnosti nejméně předem dané procento jmenovité hodnoty (např. min. 90%), klient tak dopředu zná maximální možnou ztrátu. Produkty s podmíněnou garancí: Vyplácí ke dni splatnosti minimálně 100% jmenovité hodnoty, pokud nedojde k proražení bariéry pro ochranu kapitálu, která je typicky navázána na vývoj podkladového aktiva (např. podkladový index nesmí propadnout o více jak 50%). Pokud dojde k proražení bariéry, utrpí klient ztrátu odpovídající ztrátě podkladového aktiva za sledované období.

Jak fungují Strukturované dluhové cenné papíry?

Strukturované dluhové papíry mohou mít buď předem známou výši výnosu a v závislosti na vývoji podkladových aktiv je vyplacena celá jmenovitá hodnota nebo její část. Nebo je výše výnosu, stejně jako u strukturovaných dluhopisů, předem neznámá a je závislá na tom, jak se bude dařit podkladovým aktivům. Na rozdíl od strukturovaných dluhopisů je cena méně závislá na vývoji úrokových sazeb, ale je citlivější na vývoj podkladových aktiv, zejména pokud se podkladové aktivum přiblíží k bariéře pro ochranu kapitálu. Výnos do splatnosti není počítán, u strukturovaných dluhových cenných papírů s fixním výnosem se však kalkuluje s alikvotním úrokovým výnosem (AÚV).

Prodej a držení zahraničních dluhopisů a dluhových CP

Příjmy z držby a prodeje zahraničních dluhopisů a dluhových CP (ISIN nezačíná CZ....) se nezdaňují konečnou srážkovou daní, ale stávají se předmětem individuálního zdanění, a pokud nejsou od daně osvobozeny (osvobození přichází v úvahu pouze u příjmu z prodeje dluhopisu nebo dluhového CP), je daňový poplatník povinen uvést tyto příjmy v odpovídající části daňového přiznání.

Vaše benefity

Nákup Strukturovaného dluhopisu Vám umožní investovat na akciovém nebo komoditním trhu bez rizika ztráty investované částky na předem známou dobu. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu zaručuje jejich emitent.
Nákup dluhového cenného papíru Vám umožní investovat na akciovém nebo komoditním trhu s možností získat atraktivní výnos, který se pohybuje výrazně nad úrovní termínovaných vkladů a spořicích účtů. Klient podstupuje riziko ztráty kapitálu, avšak maximální ztráta je buď předem omezena, nebo je díky konzervativně nastavené bariéře pravděpodobnost ztráty účinně snížena. Oblíbenou a často používanou vlastností těchto produktů je možnost automatického předčasného splacení. Vždy je však známa maximální délka trvání investice.

Vaše výhody

 • Díky pevnému datu splatnosti lze plánovat další investice. Díky možnosti automatického předčasného splacení lze získat investované prostředky spolu s atraktivním výnosem zpět dříve.
 • Možnost podílet se na výnosech akciových nebo komoditních trhů bez rizika ztráty investované částky.
 • Dluhopisy a dluhové CP lze nakoupit na pobočkách České spořitelny.

Měli byste vědět

 • Před splatností může cena strukturovaného dluhopisu nebo strukturovaného dluhového cenného papíru v závislosti na vývoji úrokové míry a podkladových aktiv kolísat nad i pod jeho jmenovitou hodnotu. Dluhopisy a dluhové CP jsou vedeny v evidenci České spořitelny, která nakupuje a prodává dluhopisy a dluhové CP převodem cenných papírů v registru majitelů podílů. Podíl na dluhopisu nebo dluhovém cenném papíru je připsán na majetkový účet investora za 3 pracovní dny od zadání nákupu, pokud investor současně s objednávkou provede její úhradu.
 • Cena za obstarání prodeje u dluhových cenných papírů, prémiových, podřízených a většiny ostatních dluhopisů činí 2% z objemu obchodu. U HZL se jedná o 1%.
 • Emisní dodatky dluhopisů a dluhových CP vydaných Českou spořitelnou jsou k dispozici na pobočkách a webových stránkách České spořitelny.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny


Podmínky nákupu

 • Dluhopisy a dluhové CP lze nakoupit za cenu dle aktuálního kurzovního lístku dluhopisů a dluhových CP.
 • Pro nákup dluhopisu nebo dluhového CP je zapotřebí mít zřízen majetkový účet investičních nástrojů u České spořitelny. Zřízení majetkového účtu je zdarma, lze ho provést na jakékoliv pobočce České spořitelny, investor potřebuje platný průkaz totožnosti, právnická osoba doklady o právní subjektivitě.
 • Pro nákup dluhopisu nebo dluhového CP není nutné mít peněžní účet v České spořitelně. Prostředky na úhradu nákupu lze poslat na příslušný sběrný účet z jakéhokoliv korunového účtu. Pokud se jedná o primární úpis dluhopisu nebo dluhového cenného papíru, je potřeba mít pro úhradu objednávky úpisu u ČS investiční účet s dostatečným zůstatkem.
  Poplatek za nákup dluhopisů nebo dluhových CP je nulový bez ohledu na nakupovaný objem. V případě předčasného prodeje před splatností je bankou účtována Cena za obstarání prodeje dle platného ceníku.

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce).
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel.
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany).

Jak Strukturované dluhopisy a strukturované dluhové CP reagují na…

… růst cen podkladových aktiv?
Dosud vydané emise cílí na růst cen podkladových aktiv. Růst cen podkladových aktiv je tedy pozitivní zprávou pro výši výnosu.

… pokles podkladových aktiv?
Dosud vydané emise cílí na růst cen podkladových aktiv. Pokles cen podkladových aktiv tedy může mít negativní vliv na výši výnosu.


Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění