Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Participační certifikáty

WTI / BRENT CRUDE / NATURAL GAS / e-mini S&P500 / e-mini DJI participační certifikáty

Cena participačního certifikátu = cena nejbližšího future kontraktu x POMĚR x USDCZK.

DAX participační certifikát

Cena DAX participačního certifikátu = cena nejbližšího future kontraktu x POMĚR x EURCZK.
 
 
Výkonnost participačního certifikátu tedy závisí na výkonnosti future kontraktu, POMĚRU a FX kurzu USDCZK / EURCZK. Certifikát sleduje vždy nejbližší future kontrakt na burze NYMEX / ICE / CME / CBT /EUREX. Ovšem certifikát má neomezenou splatnost. Proto pravidelně krátce před expirováním nejbližšího future kontraktu musí být proveden tzv. roll-over nebo-li rolování kontraktů.
Rolování znamená, že expirující future kontrakt je prodán a další nejbližší future kontrakt je koupen. Při rolování může dojít a obvykle dochází ke změně POMĚRU. Na jednu stranu je rolování zatíženo náklady na prodej a nákup future kontraktů a na druhou stranu mohu být realizovány ztráty nebo zisky.
Zisky při rolování vzniknou, když cena expirujícího future kontraktu je vyšší než cena nového future kontraktu (tzv.backwardation). Může být více investováno do nového future a POMĚR roste.
Ztráty při rolování vzniknou, když cena expirujícího future kontraktu je nižší než cena nového future kontraktu (tzv.contango). A proto může být do nového future investováno méně a POMĚR klesá.
Čím je POMĚR vyšší, tím více klient participuje na růstu future kontraktu.
Růst kurzu USDCZK / EURCZK (tzv. oslabování koruny vůči USD / vůči EUR) podporuje růst ceny certifikátu. A naopak pokles kurzu USDCZK / EURCZK (tzv. posilování koruny vůči USD / EUR) podporuje pokles ceny certifikátu.

Participační certifikát na zlato nebo stříbro

Cena participačního certifikátu na zlato = spotová cena zlata x POMĚR x USDCZK.
Cena participačního certifikátu na stříbro = spotová cena stříbra x POMĚR x USDCZK.
POMĚR je konstantní po celou dobu života certifikátu. Certifikát má neomezenou splatnost.
Výkonnost tohoto participačního certifikátu na zlato/stříbro tedy závisí na výkonnosti ceny zlata/stříbra a kurzu USDCZK.
Pokud by byl kurz USDCZK fixní, tak certifikát odráží cenové pohyby podkladového aktiva (zlata/stříbra) v poměru 1:1.
Růst kurzu USDCZK (tzv. oslabování koruny vůči USD) podporuje růst ceny certifikátu. A naopak pokles kurzu USD (tzv. posilování koruny vůči USD) podporuje pokles ceny certifikátu.

Vaše výhody

  • V případě rostoucích cen podkladového aktiva (ropa WTI, ropa BRENT CRUDE, zlato, stříbro, NATURAL GAS / e-mini S&P500 / e-mini DJI / DAX) participujete na tomto růstu.

Měli byste vědět

  • Trhy vykazující pokles způsobují u participačních certifikátů ztráty.
  • Cena WTI / BRENT CRUDE / NATURAL GAS participačního certifikátu může během života klesnout na 0 CZK a následně může dojít k delistování certifikátu a tím pádem ke ztrátě celé investice. To nastane v situaci, kdy cena sledovaného WTI / BRENT CRUDE / NATURAL GAS future kontraktu klesne na 0 USD nebo pod 0 USD nebo v případě, kdy během rolování kontraktů bude cena starého nebo nového future kontraktu rovna 0 USD nebo bude pod 0 USD.
  • Výkonnost certifikátu pozitivně nebo negativně ovlivňuje vývoj směnného kurzu mezi měnou certifikátu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum. Pokud CZK posiluje, klesá cena certifikátu, pokud CZK oslabuje, roste cena certifikátu.
  • Investoři nesou riziko emitenta (Erste Group Bank AG).

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění