Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Bonusové certifikáty

Co jsou to Bonusové certifikáty?

Bonusové certifikáty spojují tři výhody v jednom produktu. Investor těží z rostoucích cen podkladového aktiva, dostane vyplacen značný bonus a v případě klesajících cen je chráněn až do hodnoty bezpečnostní bariéry. V případě nečekaného prudkého poklesu výplata bonusu odpadá a na konci doby splatnosti je mu připsána k dobru cena podkladového aktiva.

Jak fungují Bonusové certifikáty?

Hodnota bonusu je stanovena nad aktuální cenou podkladového aktiva při emisi certifikátu. Bariéra je stanovena pod úroveň počáteční hodnoty. Pokud má určitý certifikát také maximální hodnotu CAP, je nastavena na nebo nad hodnotu bonusu.
Odkup na konci doby splatnosti závisí na vývoji podkladového aktiva. Mohou nastat následující dva případy:

Pokud podkladové aktivum během životnosti certifikátu ani jednou neklesne na nebo pod hodnotu bariéry, investor obdrží minimálně platbu v hodnotě bonusu. Pokud bude cena podkladového aktiva vyšší než hodnota bonusu na konci životnosti, bude mu vyplacena ta částka, která je vyšší. Pokud má certifikát stanovenou maximální hodnotu výplaty CAP, tak je výše vyplacené částky omezená touto hodnotou.

Pokud podkladové aktivum alespoň jednou během životnosti certifikátu klesne na nebo pod hodnotu bariéry, k výplatě bonusu nedojde. Investorovi bude na konci doby splatnosti vyplacena výše zhodnocení podkladového aktiva (která může být omezena pouze případnou hodnotou CAP). V závislosti na tom, zda je cena podkladového aktiva nižší nebo vyšší než emisní cena, utrpí investor ztrátu nebo vytváří zisk.

Vaše benefity

S bonusovými certifikáty máte možnost získat atraktivní výnos, i když cena podkladového aktiva nezaznamená žádný pohyb nebo ve skutečnosti klesne, pokud cena podkladového aktiva neklesne na úroveň nebo pod úroveň dolní bariéry. Znamená to, že bonusové certifikáty přinášejí do vašeho portfolia také trochu více bezpečnosti.

Vaše výhody

  • Na konci doby splatnosti vám bude vyplacen atraktivní bonus i v případě stabilních nebo klesajících cen, pokud ani jednou během životnosti certifikátu cena podkladového aktiva neklesne na nebo pod hodnotu bariéry.
  • Bariéra poskytuje klesajícím cenám částečnou ochranu.

Měli byste vědět

  • Výnos může být omezen hodnotou CAP (maximální hodnota výplaty).
  • Pokud cena podkladového aktiva klesne alespoň jednou během životnosti certifikátu na nebo pod hodnotu bariéry, existuje možnost ztráty.
  • Mezi datem emise a splatnosti může docházet k cenovým výkyvům, což znamená, že prodej bonusových certifikátů před splatností může mít za následek ztrátu.
  • V případě, že nejde o quanto certifikát neboli certifikát není zajištěn vůči měnovému riziku, ovlivňuje výkonnost certifikátu pozitivně nebo negativně vývoj směnného kurzu mezi měnou certifikátu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum. Pokud CZK posiluje, klesá cena certifikátu, pokud CZK oslabuje, roste cena certifikátu.
  • V případě, že jde o quanto certifikát, tak je certifikát zajištěn vůči měnovému riziku. Výkonnost certifikátu není ovlivněna vývojem směnného kurzu mezi měnou certifikátu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum.
  • Investoři nesou riziko emitenta (Erste Group Bank AG).

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny


Jak Bonusové certifikáty reagují na…

… trhy vykazující vzestup?
Na trzích vykazujících vzestup dostane investor vyplacen bonus na konci doby splatnosti. Pokud certifikát není omezen maximální hodnotou CAP, máte přímý podíl na vývoji podkladového aktiva, jakmile cena podkladového aktiva překročí hodnotu bonusu.

… stabilní trhy?
Na stabilních trzích dostane investor vyplacen bonus (vedlejší výnos) na konci doby splatnosti.

… trhy vykazující pokles?
Na trzích vykazujících pokles dostane investor vyplacen bonus na konci doby splatnosti, pokud cena podkladového aktiva během životnosti certifikátu ani jednou neklesne na nebo pod hodnotu bariéry. Pokud cena podkladového aktiva klesne na nebo pod hodnotu bariéry, k výplatě bonusu nedojde a certifikát sleduje výkonnost podkladového aktiva až do konce doby splatnosti (tj. existuje možnost ztrát).

Graf: zisk / ztráta


Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění