Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Infoservis o fondech a trzích

Měsíční zprávy fondů

Měsíční zprávy fondů poskytují náhled na hospodaření fondů, vlivy vývoje kapitálových trhů na jednotlivé instrumenty v portfoliích, aktivitu na portfoliích, výhledy akciových a dluhopisových trhů, makroekonomická data a předpokládané budoucí výkonnosti fondů.

  NewsletterTéma posledního vydáníDetaily
  Měsíční zpráva fondu Akciový MixV září se akciové trhy vrátily k růstu na čele s eurozónou a Japonskem. Americké akcie stanovily nové rekordní úrovně. Globální akciový index MSCI uzavřel silnější o +2,1 %.Více
  Měsíční zpráva fondu Dynamický MixV září jsme částečně realizovali zisky z akcií a snížili jejich váhu na 53 z 58 % akciové složky portfolia. Zároveň jsme podvážili celkovou pozici na emerging markets vůči vyspělým trhům.Více
  Měsíční zpráva fondu Global StocksAkcie po srpnové stagnaci obnovily v září růst. Americký index růstem o 2,1 % stanovil nové historické maximum.Více
  Měsíční zpráva fondu Konzervativní MixNadále držíme strategii převážené pozice v akciích, rizikovém kreditu a hotovosti. Nejvíce podváženou pozicí zůstávají státní dluhopisy a korporátní dluhopisy investičního stupně, kde budeme postupně oportunisticky nakupovat při dále rostoucích výnosech.Více
  Měsíční zpráva fondu SporobondNa domácím dluhopisovém trhu bude v říjnu pravděpodobně růst očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb na listopadovém zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB).Více
  Měsíční zpráva fondu SporoinvestV průběhu září nedošlo ve složení portfolia fondu Sporoinvest k žádným výraznějším změnám. Průměrná modifikovaná durace portfolia se stále pohybovala poměrně výrazně pod neutrální úrovní.Více
  Měsíční zpráva fondu SporotrendPolský akciový trh se od zárí roku 2018 stane rozvinutým trhem. Alespon podle FTSE, které ruzné svetové a regionální indexy sestavuje.Více
  Měsíční zpráva fondu Top StocksV průběhu července přiteklo do fondu 183,0 mil. Kč a ke konci měsíce dosahoval objem prostředků ve fondu výše 12,433 mld. Kč.Více
  Měsíční zpráva fondu TrendbondV průběhu září oslabily podílové listy fondu Trendbond o 1,55 %. Od začátku roku tak výkonnost fondu činí –2,54 %.Více
  Měsíční zpráva fondu Vyvážený MixZměna strategie zahraničních spekulantů vedla konečně k růstu výnosů českých dluhopisů a poklesu jejich cen. Od konce srpna k 5. říjnu narostl dvouletý výnos na +0,13 z –0,44 %.Více
  Zpráva Fondu High YieldNa evropských kreditních trzích se v červenci výrazně utahovaly kreditní prémie. Relativně největší utažení prémií proběhlo u korporátních dluhopisů investičního stupně, které Evropská centrální banka (dále jen ECB) stále nakupuje v rámci kvantitativního uvolňování.Více  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění