Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Infoservis o fondech a trzích

Měsíční zprávy fondů

Měsíční zprávy fondů poskytují náhled na hospodaření fondů, vlivy vývoje kapitálových trhů na jednotlivé instrumenty v portfoliích, aktivitu na portfoliích, výhledy akciových a dluhopisových trhů, makroekonomická data a předpokládané budoucí výkonnosti fondů.

  NewsletterTéma posledního vydáníDetaily
  Měsíční zpráva fondu Akciový Mix

  Světové akciové trhy zažily v lednu jeden z nejlepších vstupů do nového roku ve své historii. Zhodnocení globálního indexu MSCI se dostalo 26. ledna na úroveň 6 % a nakonec měsíce index uzavřel silnější o 4,1 %.

  Více
  Měsíční zpráva fondu Dynamický Mix

  V závěru měsíce a na začátku února inkasovaly akciové trhy tvrdý úder a začala korekce, kterou jsme na trzích neviděli od přelomu let 2015 a 2016. Důvodem byly obavy z inflačního vývoje a prudký růst výnosů dluhopisů.

  Více
  Měsíční zpráva fondu Global Stocks

  Posílili jsme investice do indexového fondu s value strategií a dále do fondů GS Global Core a LOYS Global System. Snížena byla pozice ve fondu Wellington Global Quality Growth.

  Více
  Měsíční zpráva fondu Konzervativní Mix

  V lednu jsme drželi podíl akciové složky portfolia na úrovni 12 %. Mimo akciový trh jsme ale snižovali celkové riziko portfolia.

  Více
  Měsíční zpráva fondu Optimum

  Silný růst zisků firem v USA byl hlavní příčinou úspěšného začátku roku. K růstu zisků i jejich odhadů do budoucna přispěl především růst tržeb.

  Více
  Měsíční zpráva fondu Small CapsSvětové akciové trhy v lednu znovu atakovaly historická maxima a i přes zakolísání v závěru měsíce si připsaly značné zisky.Více
  Měsíční zpráva fondu Sporobond

  V průběhu ledna došlo ve fondu Sporobond k mírnému snížení podílu českých státních dluhopisů. Uvolněné prostředky jsou i v letošním roce investovány do reverzních repo operací, které nejlépe reflektují růst domácích úrokových sazeb.

  Více
  Měsíční zpráva fondu Sporoinvest

  Na počátku února zasedala bankovní rada ČNB a podle očekávání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 25 bazických bodů na 0,75 %.

  Více
  Měsíční zpráva fondu Sporotrend

  S novým rokem a novou vládou se opět rozhořely diskuze ohledně dostavby jaderných elektráren v ČR. Státem majoritně vlastněný ČEZ opakovaně říká, že bez garancí cen elektřiny či jiných záruk nemůže tuto investici provést.

  Více
  Měsíční zpráva fondu Top Stocks

  V průběhu ledna přiteklo do fondu 302,2 mil. Kč. Ke konci měsíce byl objem prostředků ve fondu ve výši 13,914 mld. Kč.

  Více
  Měsíční zpráva fondu Trendbond

  Se začátkem letošního obchodování poměrně svižně odezněl efekt konce roku, který v prosinci výrazně stlačil směrem dolů především krátký konec české výnosové křivky.

  Více
  Měsíční zpráva fondu Vyvážený Mix

  V lednu jsme mírně zvýšili podíl akciové složky portfolia na úroveň 33,5 %. Mimo akciový trh jsme mírně snížili celkové riziko portfolia.

  Více
  Zpráva Fondu High Yield

  Poslední čtvrtletí roku začalo poměrně intenzivním utahováním kreditních prémií korporátních dluhopisů.

  Více  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění