Zajímá mne:

Naše nabídka pro

09.05.2024:

Dividendová třída fondu Top Stocks (ISIN CZ0008475605) vyplatí klientům podíl na zisku za rok 2023

 
 
Dividendová třída jednoho z nejúspěšnějších českých akciových fondů Top Stocks odmění své investory atraktivní výší podílu na zisku za rok 2023, která činí 0,056059 Kč na podílový list. To odpovídá dividendovému výnosu 6,52 % (hrubý dividendový výnos před zdaněním, platný ke kurzu podílového listu fondu z 29. dubna 2024). Výplatu dividendy zahájíme 31. května 2024 a vyplatíme ji všem klientům, kteří byli k závěrce rozhodného dne (tj. 30. dubna 2024) držiteli podílových listů dividendové třídy fondu Top Stocks.
 
Dividendová třída fondu vygenerovala za loňský rok hospodářský výsledek ve výši téměř 20,76 mil. Kč, který po zdanění 15% srážkovou daní v plné výši vyplatíme majitelům podílových listů.
 
Pozn.: Podíly na zisku budeme zasílat na bankovní účet, který podílník uvedl ve smlouvě o poskytování investičních služeb. Hodnota vyplácených podílů na zisku odpovídajícím způsobem snížila hodnotu podílových listů dividendové třídy stanovenou k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku (tj. 30. dubnu 2024). Výši podílu na zisku za rok 2023 připadající na jeden podílový list uvádíme před zdaněním srážkovou daní podle zákona o dani z příjmů.
 
 

 
 
V Praze dne 9. května 2024
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění