Zajímá mne:

Naše nabídka pro

20.02.2024:

Informace pro podílníky fondu ERSTE STOCK REAL ESTATE

 
Společnost Erste Asset Management GmbH oznamuje, že s účinností ode dne 21. 3. 2024 budou investiční fondy ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE, ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY a ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY sloučeny s přejímajícím investičním fondem ERSTE STOCK REAL ESTATE.

Detailní informace naleznete v příloze.
 
 
 
V Praze dne 20. února 2024
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění