Zajímá mne:

Naše nabídka pro

24.11.2023:

Informace o proběhlém sloučení investičních fondů a obnově vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího investičního fondu Sporoinvest

 
Investiční společnost Erste Asset Management GmbH tímto informuje o zrušení podílového fondu FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond (zrušený fond, ISIN CZ0008472255) jeho sloučením s podílovým fondem SPOROINVEST- otevřený podílový fond (přejímající fond, ISIN CZ0008472271).
 
Investiční fond FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ byl zrušen ke dni 23.11.2023 v souladu projektem sloučení, který schválila Česká národní banka dne 5. října 2023 rozhodnutím č. j. 2023/129197/CNB/650. Informace o důvodech sloučení a právech podílníků dotčených fondů byly uveřejněny v rámci sdělení o sloučení v aktualitách investiční společnosti.

Výměna podílových listů zrušeného fondu za podílové listy přejímajícího fondu proběhla automaticky. Náklady spojené s výměnou podílových fondů uhradila ze svých zdrojů investiční společnost. V případech, kdy počet podílových listů přejímajícího fondu nevycházel na celé kusy, byl podílníkům zrušeného fondu připsán nejbližší vyšší celý počet podílových listů přejímajícího fondu. Finanční rozdíl je hrazen do přejímajícího podílového fondu investiční společností.

Z důvodu vytvoření nezbytné technické lhůty pro kroky související s převzetím jmění zrušeného fondu přejímajícím fondem rozhodla investiční společnost o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího investičního fondu Sporoinvest od 22.11.2023 0:00 hod. Z důvodu úspěšného dokončení technického procesu sloučení došlo k obnově vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího investičního fondu dne 23.11.2023 0:00 hod.

 
 
 
V Praze dne 24. listopadu 2023
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění