Zajímá mne:

Naše nabídka pro

22.11.2023:

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – odštěpení nelikvidních majetkových hodnot fondu ke dni 24. 11. 2023

 
U fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL dochází dne 24. 11. 2023 k odštěpení nelikvidní, neobchodovatelné části fondu. Tato část pod názvem „ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – investiční fond v likvidaci“ bude zlikvidována ke dni 24. 11. 2023. Za účelem odštěpení nelikvidních, ruských majetkových hodnot uvedeného fondu (§ 65 InvFG 2011) se pro tento uvedený fond od 20. 11. 2023 pravděpodobně na 1 týden pozastavuje obchodování s podílovými listy. Zbývající, likvidní část fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL bude po obnovení obchodování opět obchodovatelná.
 
Podrobnosti k tomuto kroku naleznete pod odkazem:
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194348
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194381
 
 
 
V Praze dne 22. listopadu 2023
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění