Zajímá mne:

Naše nabídka pro

21.11.2023:

ERSTE BOND DANUBIA – odštěpení nelikvidních majetkových hodnot fondu ke dni 23. 11. 2023

 
U fondu ERSTE BOND DANUBIA dochází dne 23. 11. 2023 k odštěpení nelikvidní, neobchodovatelné části fondu. Tato část pod názvem „ABW ERSTE BOND DANUBIA – investiční fond v likvidaci“ bude zlikvidována ke dni 23. 11. 2023. Za účelem odštěpení nelikvidních, ruských majetkových hodnot uvedeného fondu (§ 65 InvFG 2011) se pro tento uvedený fond od 20. 11. 2023 pravděpodobně na 1 týden pozastavuje obchodování s podílovými listy. Zbývající, likvidní část fondu ERSTE BOND DANUBIA bude po obnovení obchodování opět obchodovatelná.

Podrobnosti k tomuto kroku naleznete pod odkazem:
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194326
 
 
 
V Praze dne 21. listopadu 2023
 



Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění