Zajímá mne:

Naše nabídka pro

02.05.2023:

Dividendová třída fondu TOP STOCKS – oznámení o neuskutečnění výplaty podílů na zisku za rok 2022

 
Výplata podílů na zisku připadajících na podílové listy dividendové třídy podílového fondu TOP STOCKS – otevřený podílový fond (ISIN CZ0008475605) se za rok 2022 neuskuteční. Důvodem je záporný výsledek hospodaření podílového fondu v roce 2022.
 
 
 
V Praze dne 2. května 2023
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění