Zajímá mne:

Naše nabídka pro

03.03.2023:

NN Investment Partners se mění na Goldman Sachs Asset Management

 
V loňském roce se změnil vlastník společnosti NN Investment Partners z NN Group na Goldman Sachs. Chtěli bychom Vás informovat, že postupně dojde ke změně značky společnosti z NN Investment Partners na Goldman Sachs Asset Management, k přejmenování fondů a názvu firmy.
Změna značky
Během prvního čtvrtletí tohoto roku bude společnost NN Investment Partners postupně měnit název, logo a barvy. Tyto změny se projeví v marketingových materiálech, e-mailech, e-mailových adresách i na internetových stránkách a sociálních sítích společnosti. Internetové stránky se změní na www.gsfondy.cz.
Přejmenování fondů
Dne 6. března 2023 se přejmenují investiční fondy, které mají ve svém názvu „NN“. Ve většině případů to bude znamenat nahrazení „NN (L)“ nebo „NN“ za „Goldman Sachs“.
Co to pro vás znamená?
Nabídka, investiční proces ani investiční politika NN Fondů se nemění, dochází pouze k jejich přejmenování. Stejně tak se nemění lidé, kteří se starají o Vaše investice, ani kontaktní osoby. Při komunikaci se pouze začne používat název a značka Goldman Sachs Asset Management.
Kombinací investičních kapacit obou společností se rozšíří nabídka fondů od tradičních a alternativních tříd aktiv až po udržitelná investiční řešení.
Navíc se bude ve Váš prospěch využívat zázemí společnosti Goldman Sachs, která je pátým největším správcem aktiv na světě a díky 150 letům své úspěšné historie pokrývá světové trhy v 55 zemích na 5 kontinentech.
 
 
 
V Praze dne 3. března 2023
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění