Zajímá mne:

Naše nabídka pro

24.05.2022:

Dividendová třída fondu TOP STOCKS – oznámení o výši podílu na zisku za rok 2021

 
Dividendová třída jednoho z nejúspěšnějších českých akciových fondů Top Stocks (ISIN: CZ0008475605) odmění své investory atraktivní výší podílu na zisku za rok 2021, která činí 0,055817 Kč na podílový list. To odpovídá čistému dividendovému výnosu 6,84 % (platnému ke kurzu podílového listu fondu z 28. dubna 2022). Výplatu dividendy zahájíme 31. května 2022 a vyplatíme ji všem klientům, kteří byli k závěrce rozhodného dne (tj. 29. dubna 2022) držiteli podílových listů dividendové třídy fondu Top Stocks.
 
I přes pokračující koronavirovou krizi byl rok 2021 pro fond Top Stocks úspěšný. Dividendová třída fondu vygenerovala za loňský rok hospodářský výsledek ve výši téměř 18,311 mil. Kč, který po zdanění 15% srážkovou daní v plné výši vyplatíme majitelům podílových listů.
 
Pozn.: Podíly na zisku budeme zasílat na bankovní účet, který podílník uvedl ve smlouvě o poskytování investičních služeb. Hodnota vyplácených podílů na zisku odpovídajícím způsobem snížila hodnotu podílových listů dividendové třídy stanovenou k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku (tj. 29. dubnu 2022). Výši podílu na zisku za rok 2021 připadající na jeden podílový list uvádíme již po zdanění srážkovou daní podle zákona o dani z příjmů.
 
 
V Praze dne 24. května 2022
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění