Zajímá mne:

Naše nabídka pro

11.12.2020:

Technická přestávka ve vydávání a odkupování podílových listů na počátku roku 2021

 
Společnost Erste Asset Management GmbH jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika informuje investory níže uvedených investičních fondů, že jako obhospodařovatel fondu rozhodla o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů a to od 4.1.2021 0:00 hodin do 8.1.2021 24:00 hodin.
 
Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení.
 
Po dobu pozastavení se nebude provádět výpočet aktuální hodnoty podílových listů.
 
Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139, odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů se zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po dni pozastavení a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za první aktuální hodnotu podílových listů určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.
 
Důvodem pro výše uvedené rozhodnutí je zajištění účetních závěrkových prací na začátku kalendářního roku, zejména zpracování řádných ročních účetních závěrek investičních fondů zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola a úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet hodnoty fondového kapitálu na kalendářní rok 2021 a zajištění klasifikace a přeúčtování v souvislosti s implementací mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS 9 a legislativními změnami vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.
 
Seznam dotčených investičních fondů:
 
1. SPOROINVEST - otevřený podílový fond
2. Akciový mix FF - otevřený podílový fond
3. SPOROBOND - otevřený podílový fond
4. SPOROTREND - otevřený podílový fond
5. FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
6. VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond
7. DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond
8. GLOBAL STOCK FF - otevřený podílový fond
9. TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond
10. ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
11. KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond
12. High Yield Dluhopisový - otevřený podílový fond
13. TOP STOCKS - otevřený podílový fond
14. Fond 2005 - otevřený podílový fond
15. ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond
16. LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond
17. Smíšený fond - otevřený podílový fond
18. Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond
19. Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond
20. Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond
21. DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond
22. YOU INVEST active - otevřený podílový fond
23. YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond
24. YOU INVEST solid - otevřený podílový fond
25. Globální akciový FF - otevřený podílový fond
26. IPF 10 - otevřený podílový fond
27. MPF 10 - otevřený podílový fond
28. MPF 30 - otevřený podílový fond
29. Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond
30. Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond
31. IPF 35 - otevřený podílový fond
32. OPTIMUM - otevřený podílový fond
33. FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - otevřený podílový fond
34. FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
35. ČS PRIVATE EQUITY I - uzavřený podílový fond
36. STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond
37. IPF 25 - otevřený podílový fond
38. UNIVERSUM - otevřený podílový fond
39. MPF 50 – otevřený podílový fond
 
 
 
V Praze dne 11. prosince 2020
 Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění