Zajímá mne:

Naše nabídka pro

29.06.2020:

Informace pro podílníky podílového fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF, zrušeného sloučením s podílovým fondem SPOROINVEST dne 24. 6. 2020

 
 
Společnost Erste Asset Management Česká republika informuje, že sloučení podílového fondu ČS Fond životního cyklu 2020 FF s přejímajícím podílovým fondem SPOROINVEST úspěšně proběhlo.
 
 
Kompletní tisková zpráva ke stažení a směnný poměr podílových listů - viz níže.
 
 
 
V Praze dne 29. června 2020
 
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění