Zajímá mne:

Naše nabídka pro

12.06.2020:

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů Sporoinvest a ČS fond životního cyklu 2020

 
Společnost Erste Asset Management Česká republika rozhodla v souvislosti se slučováním obou fondů o pozastavení vydávání a odkupování jejich podílových listů. Důvodem pozastavení je vytvoření nezbytné technické lhůty pro převzetí jmění slučovaného fondu přejímajícím fondem.
 
Kompletní tisková zpráva ke stažení - viz níže.
 
 
 
V Praze dne 12. června 2020
 
 Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění