Zajímá mne:

Naše nabídka pro

30.04.2015:

Rozhodnutí o zrušení podílových fondů OSOBNÍ PORTFOLIO 4 a PLUS sloučením s fondy KONZERVATIVNÍ MIX a VYVÁŽENÝ MIX

 
Investiční společnost České spořitelny, a. s., se rozhodla, jakožto obhospodařovatel níže uvedených podílových fondů:
 
1. zrušit podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond jeho sloučením s přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a. s., KONZERVATIVNÍ MIX- otevřený podílový fond, přičemž rozhodným dnem sloučení stanovuje 19. květen 2015,
 
2. zrušit podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., PLUS - otevřený podílový fond jeho sloučením s přejímajícím podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a. s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond, přičemž rozhodným dnem sloučení stanovuje 20. květen 2015.
 
Uvedené rozhodné dny sloučení byly stanoveny tak, aby před nimi uplynula lhůta minimálně tři měsíce ode dne uveřejnění oznámení o záměru sloučení, ke kterému došlo 30. 1. 2015 (článek XII odstavec 4 statutů slučovaných fondů).
 
K výše uvedeným sloučením podílových fondů je ještě třeba povolení České národní banky.
 
 
V Praze dne 23. února 2015
 
 
 
 
VÍCE INFORMACÍ:Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění