Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Jak obchodovat v Georgi a další otázky a odpovědi

OBCHODOVÁNÍ S PODÍLOVÝMI FONDY NYNÍ v GEORGI

Nové internetové bankovnictví České spořitelny Vám přináší možnost obchodovat s vybranými investičními produkty online. Aktuálně můžete aktivně obchodovat s podílovými fondy. Na dalších typech produktů intenzivně pracujeme.

Jak si v Georgi zobrazím své portfolio na stránce Přehledu?

V horní liště zvolte ikonu pro „Nastavení“ a dále „Produkty“. Zde uvidíte Váš majetkový účet, u kterého zapnete fajfkou jeho zobrazení na Přehledu. Samotný vzhled karty je pak možné dále upravovat. Z karty pohodlně vstoupíte na detail Vašeho portfolia nebo budete moci vyhledávat další produkty.

Co je to za hodnotu, kterou vidím v hlavičce karty na Přehledu?

Jedná se o aktuální hodnotu Vašeho portfolia, tj. všech produktů na Vašem konkrétním majetkovém účtu ke konci předešlého obchodního dne. Stejné číslo uvidíte vedle koláčového grafu v detailu portfolia nebo jako součet aktuální hodnoty všech produktů v dolní části pod seznamem produktů.

Co vyjadřují procenta v zeleném či červeném poli u jednotlivých produktů?

Jedná se o nerealizovaný zisk nebo ztrátu. Jinak také rozdíl mezi Aktuální tržní hodnotou cenných papírů (aktuální tržní cena za kus * počet kusů) a tržní hodnotou cenných papírů při jejich nákupu (tržní cena za kus při nákupu x počet kusů), a to bez ceny za obstarání.

Proč mi v grafu Výnos portfolia chybí hodnota za aktuální rok? Jak často se výnos aktualizuje?

Ve sloupci s popisem aktuálního kalendářního roku pro Vás vždy zobrazujeme výnos portfolia k jeho poslednímu ukončenému kvartálu. V období od 1. ledna do 31. března bude tento sloupec vždy prázdný. K první aktualizaci dojde cca. 5 pracovní den po skončení 1. kvartálu, kdy právě v tomto sloupci zobrazíme výnos celého portfolia od začátku roku za ukončený 1. kvartál. K další aktualizaci dojde po skončení 2. a dále 3. kvartálu. Po skončení 2. kvartálu tak uvidíte výnos za 1. a 2. kvartál od začátku roku, analogicky po ukončení 3. kvartálu uvidíte výnos za 1., 2. a 3. kvartál od začátku roku. Poslední kvartál roku je vždy zahrnutý do celkového výnosu za právě ukončený kalendářní rok.

Jaký je rozdíl mezi výnosem, který vidím v grafu pod portfoliem za aktuální rok, a který je ve výpisu Přehled portfolia jako „Výnos za poslední rok“? Pokaždé je zobrazeno jiné číslo.

George pracuje pro potřeby výpočtu výnosu s posledními třemi kalendářními roky a pro rok aktuální s ukončenými kalendářními kvartály.
V Georgi je pro aktuální kalendářní rok vždy zobrazen výnos portfolia k poslednímu ukončenému kvartálu takto:
 

1.1. až 31.3. aktuálního roku:
Je zobrazen prázdný sloupec, výnos za toto období se zobrazí cca pátý kalendářní den po konci kvartálu, tedy okolo 5.dubna
1.1. až 30.6. aktuálního roku:
Je zobrazen výnos za 1. kvartál, výnos za oba kvartály se zobrazí cca pátý kalendářní den po konci druhého kvartálu, tedy okolo 5.července
1.1. až 30.9. aktuálního roku:
Je zobrazen výnos za 1. a 2. kvartál, výnos za všechny tři kvartály se zobrazí cca pátý kalendářní den po konci třetího kvartálu, tedy okolo 5.října
1.1. až 31.12. aktuálního roku:
Je zobrazen cca pátý kalendářní den po konci roku výnos za právě ukončený kalendářní rok + přibude nový prázdný sloupec pro nový kalendářní rok
 
Ve výpisu „Přehled portfolia“, který si můžete v Georgi stáhnout ve formátu PDF, uvidíte hodnotu „ Výnos za poslední rok“, tj. vždy klouzavých 12 měsíců zpětně od data pořízení/vygenerování výpisu. Nejkratší interval generování Přehledu portfolia je „měsíčně“. Příklad: Výpis „Přehled portfolia“ s měsíční frekvencí stažený z George dne 13.7. 2018 bude se stavy ke dni 30.6.2018 a „ Výnos za poslední rok“ bude tak spočítán za období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, tedy za posledních klouzavých 12 měsíců.

Mohu si někde prohlédnout a stáhnout výpisy?

Ano, v detailu portfolia zvolte v levém menu „Výpisy“. Zde najdete oba typy výpisů (Přehled obchodů a Přehled portfolia) s možností jejich filtrování dle kalendářních roků.Výpisy si lze také stáhnou tve formátu PDF.

Co najdu ve výpisu „Přehled obchodů“ ?

Přehled obchodů pro Vás generujeme po každé jednorázové transakci. Současně zahrnuje všechny pravidelné transakce, které byly provedeny od poslední jednorázové transakce. Investujete-li pouze pravidelně, pak je tento výpis generován pouze jednou za 6 měsíců.

Co najdu ve výpisu „Přehled portfolia“ ?

V Přehledu portfolia Vás každé čtvrtletí (minimálně však jednou ročně) informujeme o aktuální tržní hodnotě všech cenných papírů na Vašem majetkovém účtu. Zároveň máte v Přehledu portfolia rozbor všech výnosů a nákladů.

Je možné si nechat výpisy „zasílat“ jen do George a změnit i jejich frekvenci?

Určitě, nastavení je velmi jednoduché. V detailu portfolia zvolte v levém menu „Nastavení produktu“, kde Vás změnou v sekci „Nastavení výpisů“ provedeme. Výpisy Vám poté budou kdykoliv k dispozici právě na tomto místě. Frekvenci generování výpisu je možné upravit jen pro „Přehled portfolia“.

Co je to Znalostní profil klienta a proč ho musím mít?

Znalostní profil klienta je výsledkem testu přiměřenosti, který musí banka s klientem dle platné legislativy (Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a jeho prováděcí vyhlášky) provést. Váš Znalostní profil následně při každém nákupu či výměně investičního produktu porovnáme s charakterem Vámi nakupovaného/vyměňovaného produktu, abychom Vás mohli informovat o jeho přiměřenosti či nepřiměřenosti v kontextu Vámi v testu uvedených znalostí a zkušeností v oblasti investic. Provedení testu přiměřenosti můžete odmítnout, ale poté nejsme schopni přiměřenost/nepřiměřenost produktu posoudit. Pokud Znalostní profil nemáte, nebo si jej chcete aktualizovat, navštivte nejbližší pobočku České spořitelny nebo svého poradce.

Co když mám v portfoliu produkty, které jsem nakoupil/a v jiné měně, třeba v EUR?

Pro potřeby ocenění tržní hodnoty celého portfolia je tržní hodnota cenných papírů v EUR přepočtena aktuálním kurzem ČNB střed do české koruny. Na detailu produktu je zobrazena jak v měně cenného papíru, tak v české koruně.

Proč mohu otevřené podílové fondy, které mám ve svém portfoliu, pouze prodat a nevidím možnost je nakoupit?

Nevidíte-li u produktu pod nabídkou „Obchodovat“ možnost „ Nákup“, je možné, že jste tyto investiční produkty zdědil/a, nebo jste se o ně velmi dlouho nezajímal/a. Neměli jsme tak příležitost s Vámi mluvit o Vašich znalostech a zkušenostech v oblasti investování, a neumíme proto posoudit, zdali je pro Vás vybraný investiční produkt pro nákup přiměřený. Tuto povinnost - posoudit přiměřenost investičního produktu - nám ukládá zákon. Prosím kontaktujte nás na 800 468 378 nebo se obraťte na svého poradce.

Když udělám nějakou transakci na svém portfoliu na pobočce, uvidím ji i v Georgi?

Ano, pokud máte v Georgi zobrazený svůj majetkový účet, uvidíte na něm v sekci „Historie pokynů“ téměř okamžitě všechny pokyny, a to i ty, které jste nezadali online, ale na pobočce nebo s pomocí telefonního bankéře.

Je možné, že v „Historii pokynů“ nemohu najít všechny transakce?

Je to možné, a to pokud jsou starší 3 let. George pro Vás zobrazuje jednorázové pokyny a transakce 3 roky zpětně. V případě pravidelného investování, najdete hostorii pravidelných poknyů v samostatné sekci "Pravidelné investování", kde jsou aktivní pravidelné pokyny zobrazeny bez omezení a neaktivní po dobu 3 let zpětně.

Mohu v Georgi obchodovat s podílovými fondy? A jak to udělám?

V Georgi můžete aktivně „obchodovat“ jak s otevřenými podílovými fondy, které máte ve svém portfoliu, tak si pod nabídkou "Najdi a Kup" vyhledat fondy, o který máte zájem. Zadejte jen počáteční písmena názvu fondu nebo jeho ISIN a George vám sám napoví, které fondy jsou dostupné pro jednorázový nebo pravidelný nákup. Pokud si přejete jednorázově nakoupit či prodat otevřený podílový fond, který máte ve svém portfoliu, najeďte na něj v přehledu produktů v portfoliu a zvolte tlačítko „Obchodovat“. Dále vyberte z nabídky požadovanou akci. Pro úspěšné zadání pokynu budete vyzvání k jeho potvrzení. Následně bude pokyn ihned po potvrzení možné zkontrolovat v „Historii pokynů“.

Proč mohu obchodovat pouze s otevřenými podílovými fondy, i když vidím i další cenné papíry? Musím tedy na pobočku?

Na možnosti obchodování s dalšími cennými papíry, jako jsou dluhopisy, akcie či certifikáty pracujeme. Pro nákup či prodej vybraných investičních produktů není nezbytně nutné navštívit pobočku, na bezplatné lince 800 468 378 Vám rádi pomůžeme s jejich výběrem a nákupem/výměnou/prodejem, a rovnou pro Vás připravíme související dokumenty, které následně stačí v Georgi pouze „podepsat“.

Jak mohu prodat otevřené podílové fondy přes GEORGE?

Na konkrétní otevřený podílový fond ve Vašem portfoliu najeďte myší, zvolte tlačítko „Obchodovat“ a dále vyberte z nabídky možnost “Prodej“. Pro úspěšné zadání pokynu budete vyzvání k jeho potvrzení. Následně bude pokyn ihned po potvrzení možné zkontrolovat v „Historii pokynů“.

Musím si při nákupu/prodeji otevřeného podílového fondu ještě zadat zvlášť příkaz k úhradě/k výplatě?

Ne, toto za Vás uděláme. Při nákupu či prodeji je automaticky nabídnut vypořádací účet v Česká spořitelně, ze kterého budou v případě nákupu prostředky hrazeny, nebo na který budou v případě prodeje vyplaceny. Po potvrzení pokynu již nejsou nutné žádné další kroky.

Jak přesně funguje nákup a prodej listů podílových fondů v Georgi? Za jakou cenu se pokyny provádí?

Nákup či prodej podílových listů fondů je prováděn vždy za cenu v daném okamžiku neznámou. U každého fondu je nutné se řídit aktuálními propozicemi pro daný fond a zákonnými dokumenty fondu (zejména statutem), kde je uváděn i postup výpočtu ceny podílového listu. Veškeré dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách příslušné investiční společnosti, tj. správce fondu nebo v obchodním místě.

• Podílové listů fondů Erste Asset Management, pobočka ČR a REICO investiční společnost

Pokyny k nákupu podané do 23:00 hod a pokyny k prodeji podané do 24:00 hod pracovního dne jsou vypořádány za cenu tohoto dne. Pokyny k nákupu podané po 23:00 hod. a pokyny k prodeji zadané po 24.00 hod., znamenají nákup/prodej podílových listů za cenu následujícího pracovního dne. Pokyny přijaté a zaplacené mimo pracovní den jsou vypořádány za cenu prvního pracovního dne po podání pokynu.

• Podílové listů fondů Erste Asset Management GmbH a ostatní Investiční společnosti

• Podílové fondy v CZK se sběrným účtem

Pokyny k nákupu podané do 23:00 hod dne D a pokyny k prodeji podané do 13:00 hod dne D+1 jsou bankou společně odeslány do investičních společností v den D+1 po 13.00 hod. Podílové listy jsou pak vydávány následující pracovní den a jsou označeny datem jejich vydání (ESPA) nebo datem přijetí pokynu investiční společností.

• Podílové fondy bez sběrného účtu (k investování je nutné mít investiční účet)

Pokyny k nákupu i pokyny k prodeji zahraničních fondů podané do 13:00 hod pracovního dne, jsou bankou odeslány do investičních společností tentýž pracovní den po 13.00 hod. Podílové listy jsou pak vydávány následující pracovní den a jsou označeny datem jejich vydání nebo datem přijetí pokynu investiční společností.

Při vypořádání zahraničních fondů dalších investičních společností může dojít k časovému nesouladu, který může být způsoben např. podmínkami jednotlivých investičních společností nebo státními svátky.

• Podílové listů fondů Erste Asset Management GmbH ESPA Stock Japan, ESPA Stock Russia, ESPA STOCK Global Emerging Markets a ESPA Stock Istanbul

Podílové listy těchto fondů jsou oproti ostatním fondům Erste Asset Management GmbH vydávány a jejich ceny počítány o jeden den později.

Mohu přes George pravidelně investovat do otevřených podílových fondů?

Pravidelné investování je velmi oblíbené, i proto jsme pro něj připravili samostatnou sekci "Pravidelné investování", kde najdete všechny své aktivní pravidelné pokyny včetně detailních transakcí bez omezení historie. Ukončené, neboli neaktivní pokyny, pak jsou k nahlédnutí 3 roky zpětně. Výjimku tvoří pravidelná výměna, která je díky své povaze (prodej a následný nákup) zobrazena jak v "Historii pokynů", tak v Pravidelném investování. Otevřené neboli aktivní pravidelné pokyny můžete také upravovat či je zrušit, a to dle nabízených kroků /tlačítek v jejich detailu. Pravidelné investování Vám rádi pomůžeme založit i na bezplatné lince 800 468 378.

V „Historii pokynů“ vidím mnou zadaný pokyn na prodej otevřeného podílového fondu ve stavu „Zrušeno“, co to znamená?

Pokyn se neprovedl. Nejčastějším důvodem k neprovedení „Jednorázového prodeje“ bývá zadání prodeje „částkou“. Cena podílového listu se totiž denně mění, a tak je možné, že se právě díky jejímu pohybu (poklesu) celková tržní hodnota sníží a v den provedení pokynu, který se liší ode dne zadání pokynu, již nemusí být zadaná částka k dispozici, byť se může jednat o nepatrný rozdíl. V případě prodeje je tak vždy lepší zadávat typ „počtem“ (= počtem podílových listů) nebo zvolit „vše“.

V seznamu produktů v Georgi vidím nějaký majetkový účet, ale nemám ponětí, co to je.

Je možné, že jste i zdědil/a cenné papíry, které jsou v evidenci České spořitelny(např. otevřené podílové fondy) a v rámci Usnesení o vypořádání dědictví jste požádal/a o jejich převedení na Váš majetkový účet. Na základě dědického usnesení jsme Vám majetkový účet otevřeli a na něj tyto cenné papíry převedli. Majetkový účet jsme Vám založili proto, aby byly cenné papíry někde evidovány. V nejbližších dnech budete Českou spořitelnou kontaktován/a za účelem podpisu smluvní dokumentace související s otevřením majetkového účtu. Následně, po podpisu nezbytných dokumentů, se s Vámi rádi pobavíme o možnostech, výhodách a rizicích investování a poradíme Vám, jak s Vašimi cennými papíry dál nakládat. Pokud máte nějaké dotazy již dnes, zavolejte nám na bezplatnou linku 800 468 378 nebo nás navštivte na některé z poboček.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění