Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Jak obchodovat v Georgi a další odpovědi

OBCHODOVÁNÍ S PODÍLOVÝMI FONDY NYNÍ ONLINE

Nové internetové bankovnictví České spořitelny Vám přináší možnost obchodovat s vybranými investičními produkty online. Aktuálně můžete aktivně jednorázově i pravidelně nakupovat a prodávat podílové fondy. Na dalších typech produktů intenzivně pracujeme.

Jak si v Georgi zobrazím své portfolio na stránce Přehledu?

V horní liště zvolte ikonu pro „Nastavení“ a dále „Produkty“. Zde uvidíte Váš majetkový účet, u kterého zapnete fajfkou jeho zobrazení na Přehledu. Samotný vzhled karty je pak možné dále upravovat. Z karty pohodlně vstoupíte na detail Vašeho portfolia nebo budete moci vyhledávat další produkty.

Co je to za hodnotu, kterou vidím v hlavičce karty na Přehledu?

Jedná se o aktuální hodnotu Vašeho portfolia, tj. všech produktů na Vašem konkrétním majetkovém účtu ke konci předešlého obchodního dne. Stejné číslo uvidíte vedle koláčového grafu v detailu portfolia nebo jako součet aktuální hodnoty všech produktů v dolní části pod seznamem produktů.

Co vyjadřují procenta v zeleném či červeném poli u jednotlivých produktů?

Jedná se o nerealizovaný zisk nebo ztrátu. Jinak také rozdíl mezi Aktuální tržní hodnotou cenných papírů (aktuální tržní cena za kus * počet kusů) a tržní hodnotou cenných papírů při jejich nákupu (tržní cena za kus při nákupu x počet kusů), a to bez ceny za obstarání.

Proč mi v grafu Výnos portfolia chybí hodnota za aktuální rok? Jak často se výnos aktualizuje?

Ve sloupci s popisem aktuálního kalendářního roku pro Vás vždy zobrazujeme výnos portfolia k jeho poslednímu ukončenému kvartálu. V období od 1. ledna do 31. března bude tento sloupec vždy prázdný. K první aktualizaci dojde cca. 5 pracovní den po skončení 1. kvartálu, kdy právě v tomto sloupci zobrazíme výnos celého portfolia od začátku roku za ukončený 1. kvartál. K další aktualizaci dojde po skončení 2. a dále 3. kvartálu. Po skončení 2. kvartálu tak uvidíte výnos za 1. a 2. kvartál od začátku roku, analogicky po ukončení 3. kvartálu uvidíte výnos za 1., 2. a 3. kvartál od začátku roku. Poslední kvartál roku je vždy zahrnutý do celkového výnosu za právě ukončený kalendářní rok.

Jaký je rozdíl mezi výnosem, který vidím v grafu pod portfoliem za aktuální rok, a který je ve výpisu Přehled portfolia jako „Výnos za poslední rok“? Pokaždé je zobrazeno jiné číslo.

George pracuje pro potřeby výpočtu výnosu s posledními třemi kalendářními roky a pro rok aktuální s ukončenými kalendářními kvartály.
V Georgi je pro aktuální kalendářní rok vždy zobrazen výnos portfolia k poslednímu ukončenému kvartálu takto:
 

1.1. až 31.3. aktuálního roku:
Je zobrazen prázdný sloupec, výnos za toto období se zobrazí cca pátý kalendářní den po konci kvartálu, tedy okolo 5.dubna
1.1. až 30.6. aktuálního roku:
Je zobrazen výnos za 1. kvartál, výnos za oba kvartály se zobrazí cca pátý kalendářní den po konci druhého kvartálu, tedy okolo 5.července
1.1. až 30.9. aktuálního roku:
Je zobrazen výnos za 1. a 2. kvartál, výnos za všechny tři kvartály se zobrazí cca pátý kalendářní den po konci třetího kvartálu, tedy okolo 5.října
1.1. až 31.12. aktuálního roku:
Je zobrazen cca pátý kalendářní den po konci roku výnos za právě ukončený kalendářní rok + přibude nový prázdný sloupec pro nový kalendářní rok
 
Ve výpisu „Přehled portfolia“, který si můžete v Georgi stáhnout ve formátu PDF, uvidíte hodnotu „ Výnos za poslední rok“, tj. vždy klouzavých 12 měsíců zpětně od data pořízení/vygenerování výpisu. Nejkratší interval generování Přehledu portfolia je „měsíčně“. Příklad: Výpis „Přehled portfolia“ s měsíční frekvencí stažený z George dne 13.7. 2018 bude se stavy ke dni 30.6.2018 a „ Výnos za poslední rok“ bude tak spočítán za období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, tedy za posledních klouzavých 12 měsíců.

Mohu si někde prohlédnout a stáhnout výpisy?

Ano, v detailu portfolia zvolte v levém menu „Výpisy“. Zde najdete oba typy výpisů (Přehled obchodů a Přehled portfolia) s možností jejich filtrování dle kalendářních roků.Výpisy si lze také stáhnou tve formátu PDF.

Co najdu ve výpisu „Přehled obchodů“ ?

Přehled obchodů pro Vás generujeme po každé jednorázové transakci. Současně zahrnuje všechny pravidelné transakce, které byly provedeny od poslední jednorázové transakce. Investujete-li pouze pravidelně, pak je tento výpis generován pouze jednou za 6 měsíců.

Co najdu ve výpisu „Přehled portfolia“ ?

V Přehledu portfolia Vás každé čtvrtletí (minimálně však jednou ročně) informujeme o aktuální tržní hodnotě všech cenných papírů na Vašem majetkovém účtu. Zároveň máte v Přehledu portfolia rozbor všech výnosů a nákladů.

Je možné si nechat výpisy „zasílat“ jen do George a změnit i jejich frekvenci?

Určitě, nastavení je velmi jednoduché. V detailu portfolia zvolte v levém menu „Nastavení produktu“, kde Vás změnou v sekci „Nastavení výpisů“ provedeme. Výpisy Vám poté budou kdykoliv k dispozici právě na tomto místě. Frekvenci generování výpisu je možné upravit jen pro „Přehled portfolia“.

Co je to Znalostní profil klienta a proč ho musím mít?

Znalostní profil klienta je výsledkem testu přiměřenosti, který musí banka s klientem dle platné legislativy (Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a jeho prováděcí vyhlášky) provést. Váš Znalostní profil následně při každém nákupu či výměně investičního produktu porovnáme s charakterem Vámi nakupovaného/vyměňovaného produktu, abychom Vás mohli informovat o jeho přiměřenosti či nepřiměřenosti v kontextu Vámi v testu uvedených znalostí a zkušeností v oblasti investic. Provedení testu přiměřenosti můžete odmítnout, ale poté nejsme schopni přiměřenost/nepřiměřenost produktu posoudit. Pokud Znalostní profil nemáte, nebo si jej chcete aktualizovat, navštivte nejbližší pobočku České spořitelny nebo svého poradce.

Co když mám v portfoliu produkty, které jsem nakoupil/a v jiné měně, třeba v EUR?

Pro potřeby ocenění tržní hodnoty celého portfolia je tržní hodnota cenných papírů v EUR přepočtena aktuálním kurzem ČNB střed do české koruny. Na detailu produktu je zobrazena jak v měně cenného papíru, tak v české koruně.

Proč mohu otevřené podílové fondy, které mám ve svém portfoliu, pouze prodat a nevidím možnost je nakoupit?

Nevidíte-li u produktu pod nabídkou „Obchodovat“ možnost „ Nákup“, je možné, že jste tyto investiční produkty zdědil/a, nebo jste se o ně velmi dlouho nezajímal/a. Neměli jsme tak příležitost s Vámi mluvit o Vašich znalostech a zkušenostech v oblasti investování, a neumíme proto posoudit, zdali je pro Vás vybraný investiční produkt pro nákup přiměřený. Tuto povinnost - posoudit přiměřenost investičního produktu - nám ukládá zákon. Prosím kontaktujte nás na 800 468 378 nebo se obraťte na svého poradce.

Když udělám nějakou transakci na svém portfoliu na pobočce, uvidím ji i v Georgi?

Ano, pokud máte v Georgi zobrazený svůj majetkový účet, uvidíte na něm v sekci „Historie pokynů“ téměř okamžitě všechny pokyny, a to i ty, které jste nezadali online, ale na pobočce nebo s pomocí telefonního bankéře.

Je možné, že v „Historii pokynů“ nemohu najít všechny transakce?

Je to možné, a to pokud jsou starší 3 let. George pro Vás zobrazuje jednorázové pokyny a transakce 3 roky zpětně. V případě pravidelného investování, najdete hostorii pravidelných poknyů v samostatné sekci "Pravidelné investování", kde jsou aktivní pravidelné pokyny zobrazeny bez omezení a neaktivní po dobu 3 let zpětně.

Mohu si v Georgi nakoupit nějaké podílové fondy? A jak to udělám?

Aktuálně můžete v Georgi „obchodovat“ pouze s těmi otevřenými podílovými fondy, které máte ve svém portfoliu. Na zpřístupnění obchodování dalších otevřených podílových fondů, pravidelného investování do nich a výměn usilovně pracujeme. Pokud si přejete jednorázově nakoupit či prodat otevřený podílový fond, který máte ve svém portfoliu, je to možné. Na konkrétní podílový fond ve Vašem portfoliu najeďte myší a zvolte tlačítko „Obchodovat“. Dále vyberte z nabídky požadovanou akci. Pro úspěšné zadání pokynu budete vyzvání k jeho potvrzení. Následně bude pokyn ihned po potvrzení možné zkontrolovat v „Historii pokynů“.

Proč mohu obchodovat pouze s otevřenými podílovými fondy, a navíc, jen s těmi ve svém portfoliu, i když vidím i další cenné papíry? Musím tedy na pobočku?

Na možnosti obchodování s dalšími otevřenými podílovými fondy v nabídce České spořitelny usilovně pracujeme. Funkcionality, jako pravidelné investování, výměny mezi fondy, nákup přímo z vyhledávání, budeme postupně do George přidávat. Obchodování s dluhopisy, akciemi nebo certifikáty bude následovat. Pro nákup či prodej vybraných investičních produktů není nezbytně nutné navštívit pobočku, na bezplatné lince 800 468 378 Vám rádi pomůžeme s jejich výběrem a nákupem/výměnou/prodejem, či pro Vás připravíme související dokumenty, které následně stačí v Georgi pouze „podepsat“.

Jak mohu prodat otevřené podílové fondy přes GEORGE?

Na konkrétní otevřený podílový fond ve Vašem portfoliu najeďte myší, zvolte tlačítko „Obchodovat“ a dále vyberte z nabídky možnost “Prodej“. Pro úspěšné zadání pokynu budete vyzvání k jeho potvrzení. Následně bude pokyn ihned po potvrzení možné zkontrolovat v „Historii pokynů“.

Musím si při nákupu/prodeji otevřeného podílového fondu ještě zadat zvlášť příkaz k úhradě/k výplatě?

Ne, toto za Vás uděláme. Při nákupu či prodeji vybíráte z nabídky účet, ze kterého budou v případě nákupu prostředky hrazeny, nebo na který budou v případě prodeje vyplaceny. Po potvrzení pokynu již nejsou nutné žádné další kroky.

Jak přesně funguje nákup a prodej listů podílových fondů v Georgi? Za jakou cenu se pokyny provádí?

Nákup či prodej podílových listů fondů je prováděn vždy za cenu v daném okamžiku neznámou. U každého fondu je nutné se řídit aktuálními propozicemi pro daný fond a zákonnými dokumenty fondu (zejména statutem), kde je uváděn i postup výpočtu ceny podílového listu. Veškeré dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách příslušné investiční společnosti, tj. správce fondu nebo v obchodním místě.

• Podílové listů fondů Erste Asset Management, pobočka ČR a REICO investiční společnost

Pokyny k nákupu podané do 23:00 hod a pokyny k prodeji podané do 24:00 hod pracovního dne jsou vypořádány za cenu tohoto dne. Pokyny k nákupu podané po 23:00 hod. a pokyny k prodeji zadané po 24.00 hod., znamenají nákup/prodej podílových listů za cenu následujícího pracovního dne. Pokyny přijaté a zaplacené mimo pracovní den jsou vypořádány za cenu prvního pracovního dne po podání pokynu.

• Podílové listů fondů Erste Asset Management GmbH a ostatní Investiční společnosti

• Podílové fondy v CZK se sběrným účtem

Pokyny k nákupu podané do 23:00 hod dne D a pokyny k prodeji podané do 13:00 hod dne D+1 jsou bankou společně odeslány do investičních společností v den D+1 po 13.00 hod. Podílové listy jsou pak vydávány následující pracovní den a jsou označeny datem jejich vydání (ESPA) nebo datem přijetí pokynu investiční společností.

• Podílové fondy bez sběrného účtu (k investování je nutné mít investiční účet)

Pokyny k nákupu i pokyny k prodeji zahraničních fondů podané do 13:00 hod pracovního dne, jsou bankou odeslány do investičních společností tentýž pracovní den po 13.00 hod. Podílové listy jsou pak vydávány následující pracovní den a jsou označeny datem jejich vydání nebo datem přijetí pokynu investiční společností.

Při vypořádání zahraničních fondů dalších investičních společností může dojít k časovému nesouladu, který může být způsoben např. podmínkami jednotlivých investičních společností nebo státními svátky.

• Podílové listů fondů Erste Asset Management GmbH ESPA Stock Japan, ESPA Stock Russia, ESPA STOCK Global Emerging Markets a ESPA Stock Istanbul

Podílové listy těchto fondů jsou oproti ostatním fondům Erste Asset Management GmbH vydávány a jejich ceny počítány o jeden den později.

Mohu přes George pravidelně investovat do otevřených podílových fondů?

Pravidelné investování je velmi oblíbené, i proto jsme pro něj připravili samostatnou sekci "Pravidelné investování", kde najdete všechny své aktivní pravidelné pokyny včetně detailních transakcí bez omezení historie. Ukončené, neboli neaktivní pokyny, pak jsou k nahlédnutí 3 roky zpětně. Výjimku tvoří pravidelná výměna, která je díky své povaze (prodej a následný nákup) zobrazena jak v "Historii pokynů", tak v Pravidelném investování. Editovat či zrušit stávající pokyny se Vám budeme snažit umožnit co nejdříve. Pravidelné investování Vám však rádi pomůžeme založit i na bezplatné lince 800 468 378.

V „Historii pokynů“ vidím mnou zadaný pokyn na prodej otevřeného podílového fondu ve stavu „Zrušeno“, co to znamená?

Pokyn se neprovedl. Nejčastějším důvodem k neprovedení „Jednorázového prodeje“ bývá zadání prodeje „částkou“. Cena podílového listu se totiž denně mění, a tak je možné, že se právě díky jejímu pohybu (poklesu) celková tržní hodnota sníží a v den provedení pokynu, který se liší ode dne zadání pokynu, již nemusí být zadaná částka k dispozici, byť se může jednat o nepatrný rozdíl. V případě prodeje je tak vždy lepší zadávat typ „počtem“ (= počtem podílových listů) nebo zvolit „vše“.

V seznamu produktů v Georgi vidím nějaký majetkový účet, ale nemám ponětí, co to je.

Je možné, že jste i zdědil/a cenné papíry, které jsou v evidenci České spořitelny(např. otevřené podílové fondy) a v rámci Usnesení o vypořádání dědictví jste požádal/a o jejich převedení na Váš majetkový účet. Na základě dědického usnesení jsme Vám majetkový účet otevřeli a na něj tyto cenné papíry převedli. Majetkový účet jsme Vám založili proto, aby byly cenné papíry někde evidovány. V nejbližších dnech budete Českou spořitelnou kontaktován/a za účelem podpisu smluvní dokumentace související s otevřením majetkového účtu. Následně, po podpisu nezbytných dokumentů, se s Vámi rádi pobavíme o možnostech, výhodách a rizicích investování a poradíme Vám, jak s Vašimi cennými papíry dál nakládat. Pokud máte nějaké dotazy již dnes, zavolejte nám na bezplatnou linku 800 468 378 nebo nás navštivte na některé z poboček.
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění