Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: MěnyNázev  Cena +|- (%)  Trend
EUR/CZK 25,2880 -0,29%
CHF/CZK 23,1360 -0,28%
GBP/CZK 29,6080 -0,39%
USD/CZK 21,5700 -0,24%
JPY/CZK 0,1959 -0,36%
NOK/CZK 2,4822 -0,31%
PLN/CZK 5,5268 +0,00%
DKK/CZK 3,40921 -0,05%
ISK/CZK 0,16694 -0,29%
SEK/CZK 2,4978 +0,32%
HUF/CZK 0,07169 +0,01%
HRK/CZK 3,37930 -0,29%
RON/CZK 5,14539 +0,43%
BGN/CZK 12,92955 -0,29%
RUB/CZK 0,29615 -0,16%
RSD/CZK 0,21579 -0,29%
UAH/CZK 0,80923 -0,24%
TRY/CZK 2,49603 -0,43%
CAD/CZK 16,8960 -0,25%
AUD/CZK 15,6820 -0,11%
ZAR/CZK 1,4661 -0,08%
HKD/CZK 2,76762 -0,36%
SGD/CZK 15,96526 -0,36%

Profesionální správa firemních financí

Analýzy a prognózy měn

Datum NadpisStáhnout
17.09.2021csCZ Ranní restartPDF Download
16.09.2021csCZ Ranní restartPDF Download
16.09.2021csEkonomika pod lupouPDF Download
15.09.2021csCZ Ranní restartPDF Download
14.09.2021csRanní restart: Smil o ropě, bohatá Čína a proč vět...PDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.