Zajímá mne:

Produkty

- null 8
Zvolte kriteria pro výběr
Určete časový rozsah rozsah informace
Datum

Strana 1 z 5
<<
<
>
>>

86 výsledků hledání

Aktuální analýzy

Datum NadpisZdroj
29.11.2023enCEE | How CEE will develop in 2024?Erste Group Research
28.11.2023enCEE | Baltics | Estonia with the deepest recessionErste Group Research
27.11.2023enNovember’s flash inflation and GDP structureErste Group Research
21.11.2023enUNIQA: Solvency II ratio stronger than at AXA and AllianzErste Group Research
21.11.2023deUNIQA: Solvency II-Quote stärker als bei AXA und AllianzErste Group Research
19.11.2023enHungary to continue with monetary easingErste Group Research
15.11.2023enCorporate Credit Monitor CEEErste Group Research
15.11.2023deCorporate Credit Monitor CEE (DE)Erste Group Research
12.11.2023enFlash 3Q23 GDP growth in focusErste Group Research
09.11.2023enCEE Special Report | To what extent is CEE resilient to German slowdown?Erste Group Research
06.11.2023enCorporate Credit Monitor CEEErste Group Research
06.11.2023deCorporate Credit Monitor CEE (DE)Erste Group Research
06.11.2023enRegional central banks to stay on holdErste Group Research
30.10.2023enGDP data and central bank meeting in CzechiaErste Group Research
23.10.2023enHungary to continue monetary easing at slower paceErste Group Research
16.10.2023enPoland to see complete set of data for 3Q23Erste Group Research
12.10.2023enRomania Special | Oil price pass-through into inflationErste Group Research
11.10.2023enCEE bond markets took a break before further rallyErste Group Research
09.10.2023enInflation dropping further downErste Group Research
02.10.2023enMore central banks’ meetingsErste Group ResearchOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.