Zajímá mne:

Produkty

BUSINESS 24

BUSINESS 24 Internetbanking

Jedinečná služba přímého bankovnictví České spořitelny, která Vám umožní provádět bezhotovostní platební transakce a další operace na běžných, vkladových, spořících a úvěrových účtech.


Výhody služby BUSINESS 24 Internetbanking

 
• přehledné informace o všech transakcích na Vašich účtech a informace o výši Vašeho aktuálního úvěrového zatížení
• možnost nastavení společného jednání disponentů a jejich uživatelských práv
• import dávky jednorázových příkazů k úhradě a k inkasu tuzemského platebního styku z více účtů klienta současně
• import dávky příkazů pro zahraniční a přeshraniční platební styk
• export datového výpisu z běžného a spořícího účtu
• jednoduchou realizaci nákupu nebo prodeje cizí měny
• možnost předávání pohledávek k zástavě v elektronické podobě
• možnost zadání dokumentárních obchodů a bankovních záruk
• přímé napojení na účetnictví - import platebních příkazů a inkas, export výpisů ve formátu ABO, CSV, XML a MT940
• aktivní operace na kreditních a debetních kartách
• zobrazení pasivních operací na kreditních a debetních kartách
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinky

V únoru 2015 jsme pro vás připravili další vylepšení internetového bankovnictví.
 
 
• Ušetřete si čas a vytvořte si šablony hromadných plateb v internetovém bankovnictví služby BUSINESS 24. Nově si zde můžete vytvořit až 1 000 šablon pro hromadné platby.

• Pro Váš lepší přehled si nyní můžete zobrazit celkovou částku vybraných položek v přehledu transakcí zadaných, transakcí neprovedených a k připodepsání.

• Při zablokování PIN k čipové kartě lze nyní odblokovat kartu pomocí PUK na přihlašovací obrazovce nebo hned po zablokování.

• Pro komerční klienty nabízíme individuální směnný kurz i pro cizoměnové platby v rámci banky a číselník měn rozšiřujeme o singapurský dolar.


 
Náš TIP

Nastavte si v BUSINESS 24 své vlastní menu díky Oblíbeným položkám!
 
Možnost nastavení až 10 nejpoužívanější operací!

 
Přihlášení do BUSINESS 24

 
Služba k obsluze Vašich účtů, úvěrů či vkladů přes internet
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.