Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Peněžní trh

Úrokové sazby CEE 3 m

Úrokové sazby Evropa 3 m

Úrokové sazby svět 3m


CEE


Název   Aktuální +/- (abs.) Trend
PRIBOR CZK ON 1,5000 0,00
PRIBOR CZK 1W 1,5400 0,00
PRIBOR CZK 1M 1,6600 0,00
PRIBOR CZK 3M 2,0300 +0,03
PRIBOR CZK 6M 2,2900 +0,04
PRIBOR CZK 9M 2,3900 +0,03
PRIBOR CZK 12M 2,4500 +0,03

Evropa


Název   Aktuální +/- (abs.) Trend
EONIA ON -0,4850 -0,00
EURIBOR 1W -0,5710 -0,00
EURIBOR 1M -0,5630 -0,00
EURIBOR 3M -0,5510 -0,00
EURIBOR 6M -0,5230 +0,00
EURIBOR 12M -0,4730 0,00

Svět


Název   Aktuální +/- (abs.) Trend
LIBOR USD ON 0,0720 -0,00
LIBOR USD 1W 0,07313 +0,00
LIBOR USD 1M 0,08588 -0,00
LIBOR USD 3M 0,12225 -0,00
LIBOR USD 6M 0,15925 +0,00
LIBOR USD 12M 0,27263 +0,01

Řízení hotovosti a peněžních toků

Analýzy a prognózy úrokových sazeb

Datum NadpisStáhnout
15.10.2021csMěsíčník EU aktualit, číslo 217, říjen 2021PDF Download
15.10.2021csRanní restartPDF Download
14.10.2021csMěsíční strategie - dluhopisy a měnyPDF Download
14.10.2021enRates will go up faster this yearPDF Download
14.10.2021enWeek AheadPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.