Zajímá mne:

Produkty

ImprintČeská spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Tel: +42(0)956 711 111
Tel: +42(0)0800 207 207
E-Mail Česká spořitelna, a.s.: csas@csas.cz
E-Mail Investiční centrum: info@investicnicentrum.cz

Další údaje
IČ: 45244782
DIČ: CZ699001261
Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Swift (BIC): GIBACZPX
Reuters: SPOPsp.PR
Kód banky pro účely platebního styku: 0800
ID Datové schránky České spořitelny: wx6dkif

Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny
e-mail: ombudsman@csas.cz (pro operativní řešení Vašeho podání uveďte, prosím, Vaše telefonní spojení, celé jméno a datum narození)
telefon Po - Pá 8:30 - 17h
+420 956717718
+420956717718 (ze zahraničí za standardní telekomunikační poplatky)
fax: 224640663
písemně:
Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
osobně: Každý pracovní den v době od 8:30 do 17 hodin, není třeba si předem sjednávat termín a čas návštěvy. Ohlaste se na recepci hlavní budovy České spořitelny na výše uvedené adrese, metro C - Budějovická.

Představenstvo
Tomáš Salomon
Ivan Vondra
Pavel Kráčmar
Karel Mourek
Daniela Pešková
Martin Kobza

Dozorčí rada
Bernhard Spalt
Štefan Máj
Petr Brázda
Helena Černá
Stefan Dörfler
Zlata Gröningerová
Maximilian Hardegg
Maurizio Poletto
Aleš Veverka

Základní obsah
Prezentace produktů a služeb České spořitelny, člena finanční skupiny Erste Bank

Vyloučení odpovědnosti - důležité upozornění
Česká spořitelna se snaží provádět všechna přiměřená opatření, aby veškeré uvedené informace na této webové stránce byly v době jejich vystavení úplné a správné. Přesto se může stát, že dojde k neúmyslným a náhodným chybám, za což se omlouváme.

Změny informací
Česká spořitelna si vyhrazuje právo měnit a doplňovat uváděné informace bez předchozího upozornění.

Odkazy
Česká spořitelna neověřuje obsah ani zákonnost jiných webových stránek, na které odkazuje. Česká spořitelna nemá žádný vliv na podobu těchto webových stránek a výslovně se distancuje od obsahu, který je na nich uveden a který případně může být i nezákonný. Česká spořitelna také za takový obsah nepřejímá žádnou odpovědnost a neručí za něj.

Statistiky návštěvnosti
Za účelem získání přehledu návštěvnosti našich stránek, využíváme služby PIWIK poskytované německým dodavatelem. Tato statistická data neobsahují žádné specifické osobní údaje.

E-maily
Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k zákonu o elektronickém obchodování jsou emaily, které jsou nám doručeny, vyřizovány v běžné otevírací době banky.

Jazyky
Pro komunikaci mohou být použity následující jazyky: čeština a angličtina

Ochrana dat
Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Správce stránek
Kamila Rakovská
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.