Zajímá mne:

Produkty

ImprintČeská spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Tel: +42(0)956 711 111
Tel: +42(0)0800 207 207
E-Mail Česká spořitelna, a.s.: csas@csas.cz
E-Mail Investiční centrum: info@investicnicentrum.cz

Další údaje
IČ: 45244782
DIČ: CZ699001261
Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Telex: 121010 spdb c, 121624 spdb c, 121605 spdb c
Swift (BIC): GIBACZPX
Reuters: SPOPsp.PR
Kód banky pro účely platebního styku: 0800
ID Datové schránky České spořitelny: wx6dkif

Firemní Ombudsman České spořitelny
e-mail: firemniombudsman@csas.cz (pro operativní řešení Vašeho podání uveďte, prosím, Vaše telefonní spojení, celé jméno a datum narození)
telefon Po - Pá 8:30 - 17h
956717718
+420956717718 (ze zahraničí za standardní telekomunikační poplatky)
fax: 224640663
písemně:
Firemní ombudsman Finanční skupiny České spořitelny
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
osobně: Každý pracovní den v době od 8:30 do 17 hodin, není třeba si předem sjednávat termín a čas návštěvy. Ohlaste se na recepci hlavní budovy České spořitelny na výše uvedené adrese, metro C - Budějovická.

Představenstvo
Pavel Kysilka
Wolfgang Schopf
Daniel Heler
Karel Mourek
Jiří Škorvaga

Dozorčí rada
John James Stack- předseda dozorčí rady
Andreas Treichl - místopředseda dozorčí rady
Eliška Bramborová - členka dozorčí rady
Peter Bosek - členka dozorčí rady
Maximilian Hardegg - člen dozorčí rady
Stefan Doerfler - člen dozorčí rady
Zdeněk Jirásek - člen dozorčí rady
Herbert Juranek - člen dozorčí rady
Aleš Veverka - člen dozorčí rady

Základní obsah
Prezentace produktů a služeb České spořitelny, člena finanční skupiny Erste Bank

Vyloučení odpovědnosti - důležité upozornění
Česká spořitelna se snaží provádět všechna přiměřená opatření, aby veškeré uvedené informace na této webové stránce byly v době jejich vystavení úplné a správné. Přesto se může stát, že dojde k neúmyslným a náhodným chybám, za což se omlouváme.

Změny informací
Česká spořitelna si vyhrazuje právo měnit a doplňovat uváděné informace bez předchozího upozornění.

Odkazy
Česká spořitelna neověřuje obsah ani zákonnost jiných webových stránek, na které odkazuje. Česká spořitelna nemá žádný vliv na podobu těchto webových stránek a výslovně se distancuje od obsahu, který je na nich uveden a který případně může být i nezákonný. Česká spořitelna také za takový obsah nepřejímá žádnou odpovědnost a neručí za něj.

Statistiky návštěvnosti
Za účelem získání přehledu návštěvnosti našich stránek, využíváme služby Webtrekk poskytované německým dodavatelem. Tato statistická data neobsahují žádné specifické osobní údaje.

E-maily
Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k zákonu o elektronickém obchodování jsou emaily, které jsou nám doručeny, vyřizovány v běžné otevírací době banky.

Jazyky
Pro komunikaci mohou být použity následující jazyky: čeština a angličtina

Ochrana dat
Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Správce stránek
Kamila Rakovská
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.