Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Fixed Income

Výnosy do splatnosti CEE

Výnosy do splatnosti Evropa

Výnosy do splatnosti svět


Výnosy do splatnosti CEE


Název Aktuální
year 6,46790%
2 years 5,70750%
3 years 4,93038%
4 years 4,66027%
6 years 4,31787%
7 years 4,25067%
8 years 4,10594%
9 years 4,16020%
10 years 4,05116%
15 years 3,99512%

Výnosy do splatnosti Evropa


Název Aktuální
year 0,51531%
2 years 0,63677%
3 years 0,71514%
4 years 0,74244%
5 years 0,80034%
6 years 0,87907%
7 years 0,88589%
8 years 0,92998%
9 years 0,97651%
10 years 1,08268%
15 years 1,21770%
20 years 1,25124%
25 years 1,26237%
30 years 1,27151%

Výnosy do splatnosti svět


Název Aktuální
year 3,25397%
2 years 3,27061%
3 years 3,26207%
4 years 3,16722%
5 years 3,06825%
6 years 3,04893%
7 years 2,90889%
8 years 2,89237%
9 years 2,87860%
10 years 2,89047%
15 years 2,89213%
20 years 3,43070%
25 years 3,41243%
30 years 3,15268%

Individuální řešení finančního portfolia

Mezinárodní dluhopisové indexy


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
UMLAUFGEWICHTETE DURCHSCHNITTSRENDITE FUER BUN... 0,1620 0,00% 0,00
STERLING BROAD MARKET (YTM) 2,8510 +0,28% +0,01
STERLING CORPORATE INDEX (YTM) 4,2850 +0,82% +0,04
SWISS GOVERNMENTS (YTM) 0,5250 +0,77% +0,00
EMU DIRECT GOVERNMENT INDEX (YTM) 1,619 +0,68% +0,01

Nabídka dluhopisů České spořitelny

Typ produktu < 5 let 5-10 let > 10 let
Seniorní dluhopisy 3 0 0
Podřízené dluhopisy 5 3 0
Strukturované dluhopisy a dluhové CP 80 0 0
Hypoteční zástavní listy 2 0 0

Analýzy a prognózy dluhopisového trhu

Datum NadpisStáhnout
19.08.2022enWeek AheadPDF Download
19.08.2022csRanní restartPDF Download
18.08.2022csCZ Ranní restartPDF Download
17.08.2022enThe economy is running hot … data saysPDF Download
17.08.2022enThe slowdown has begunPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.