Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Fixed Income

Výnosy do splatnosti CEE

Výnosy do splatnosti Evropa

Výnosy do splatnosti svět


Výnosy do splatnosti CEE


Název Aktuální
year 5,73523%
2 years 5,46875%
3 years 5,04946%
4 years 4,97487%
5 years 4,73239%
6 years 4,65827%
7 years 4,61704%
8 years 4,61844%
9 years 4,44585%
10 years 4,49710%
15 years 4,46467%

Výnosy do splatnosti Evropa


Název Aktuální
year 2,96918%
2 years 2,69956%
3 years 2,48722%
4 years 2,39068%
5 years 2,31719%
6 years 2,30189%
7 years 2,27084%
8 years 2,19194%
9 years 2,22976%
10 years 2,26632%
15 years 2,46866%
20 years 2,44963%
25 years 2,37803%
30 years 2,51900%

Výnosy do splatnosti svět


Název Aktuální
year 5,34623%
2 years 4,58346%
3 years 4,08223%
4 years 3,93351%
5 years 3,82767%
6 years 3,78683%
7 years 3,79847%
8 years 3,65934%
9 years 3,68141%
10 years 3,71719%
15 years 3,75860%
20 years 4,07090%
25 years 4,02153%
30 years 3,87998%

Individuální řešení finančního portfolia

Mezinárodní dluhopisové indexy


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
UMLAUFGEWICHTETE DURCHSCHNITTSRENDITE FUER BUN... 0,1620 0,00% 0,00
STERLING BROAD MARKET (YTM) 4,7790 -1,55% -0,08
STERLING CORPORATE INDEX (YTM) 6,1460 -1,32% -0,08
SWISS GOVERNMENTS (YTM) 0,8810 -8,13% -0,08
EMU DIRECT GOVERNMENT INDEX (YTM) 3,023 -2,52% -0,08

Nabídka dluhopisů České spořitelny

Typ produktu < 5 let 5-10 let > 10 let
Seniorní dluhopisy 5 0 0
Podřízené dluhopisy 5 4 0
Strukturované dluhopisy a dluhové CP 85 0 0
Hypoteční zástavní listy 1 0 0

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.