Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Fixed Income

Výnosy do splatnosti CEE

Výnosy do splatnosti Evropa

Výnosy do splatnosti svět


Výnosy do splatnosti CEE


Název Aktuální
year 6,30279%
2 years 5,17725%
3 years 4,82482%
4 years 4,83287%
6 years 4,72393%
7 years 4,62785%
8 years 4,56434%
10 years 4,51484%
15 years 4,51265%

Výnosy do splatnosti Evropa


Název Aktuální
year 1,96377%
2 years 2,04771%
3 years 1,88011%
4 years 1,81263%
5 years 1,74558%
6 years 1,72653%
7 years 1,79444%
8 years 1,83602%
9 years 1,76427%
10 years 1,81279%
15 years 1,86444%
20 years 1,71915%
25 years 1,60589%
30 years 1,64866%

Výnosy do splatnosti svět


Název Aktuální
year 4,82793%
2 years 4,30330%
3 years 4,01098%
4 years 3,80637%
5 years 3,78325%
6 years 3,72871%
7 years 3,64928%
8 years 3,42017%
9 years 3,43565%
10 years 3,50749%
15 years 3,51624%
20 years 3,82085%
25 years 3,68926%
30 years 3,42825%

Individuální řešení finančního portfolia

Mezinárodní dluhopisové indexy


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
UMLAUFGEWICHTETE DURCHSCHNITTSRENDITE FUER BUN... 0,1620 0,00% 0,00
STERLING BROAD MARKET (YTM) 3,7880 +0,72% +0,03
STERLING CORPORATE INDEX (YTM) 5,3260 +0,38% +0,02
SWISS GOVERNMENTS (YTM) 0,9750 +0,31% +0,00
EMU DIRECT GOVERNMENT INDEX (YTM) 2,421 +1,81% +0,04

Nabídka dluhopisů České spořitelny

Typ produktu < 5 let 5-10 let > 10 let
Seniorní dluhopisy 3 0 0
Podřízené dluhopisy 5 3 0
Strukturované dluhopisy a dluhové CP 81 0 0
Erste Group dluhopisy 0 1 0
Hypoteční zástavní listy 2 0 0

Analýzy a prognózy dluhopisového trhu

Datum NadpisStáhnout
09.12.2022enWeek AheadPDF Download
09.12.2022enPositive foreign trade balance in OctoberPDF Download
09.12.2022enEU News Monthly December 2022PDF Download
09.12.2022csRanní restartPDF Download
08.12.2022enKey rate at 5%PDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.