Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Fixed Income

Výnosy do splatnosti CEE

Výnosy do splatnosti Evropa

Výnosy do splatnosti svět


Výnosy do splatnosti CEE


Název Aktuální
year 2,00491%
2 years 2,33202%
3 years 2,35802%
4 years 2,39361%
5 years 2,36569%
7 years 2,39874%
8 years 2,26709%
9 years 2,40609%
15 years 2,45195%
20 years 2,49505%

Výnosy do splatnosti Evropa


Název Aktuální
year -0,72638%
2 years -0,73610%
3 years -0,67862%
4 years -0,61340%
5 years -0,52460%
6 years -0,44200%
7 years -0,36775%
8 years -0,32476%
9 years 0,09436%
10 years -0,17170%
15 years -0,05298%
25 years 0,14390%
30 years 0,24888%

Výnosy do splatnosti svět


Název Aktuální
year 0,07339%
2 years 0,37999%
3 years 0,59551%
4 years 0,88939%
5 years 1,05103%
6 years 1,23091%
7 years 1,32139%
8 years 1,39375%
9 years 1,47871%
10 years 1,52015%
15 years 1,65799%
20 years 1,96144%
25 years 2,01155%
30 years 2,02804%

Individuální řešení finančního portfolia

Mezinárodní dluhopisové indexy


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
UMLAUFGEWICHTETE DURCHSCHNITTSRENDITE FUER BUN... 0,1620 0,00% 0,00
STERLING BROAD MARKET (YTM) 1,2140 -2,57% -0,03
STERLING CORPORATE INDEX (YTM) 2,0560 -1,67% -0,04
SWISS GOVERNMENTS (YTM) -0,2170 -20,56% -0,04
EMU DIRECT GOVERNMENT INDEX (YTM) 0,038 -47,95% -0,04

Nabídka dluhopisů České spořitelny

Typ produktu < 5 let 5-10 let > 10 let
Seniorní dluhopisy 2 0 0
Podřízené dluhopisy 5 4 0
Strukturované dluhopisy a dluhové CP 84 2 0
Hypoteční zástavní listy 3 0 0

Analýzy a prognózy dluhopisového trhu

Datum NadpisStáhnout
15.10.2021csMěsíčník EU aktualit, číslo 217, říjen 2021PDF Download
15.10.2021csRanní restartPDF Download
14.10.2021csMěsíční strategie - dluhopisy a měnyPDF Download
14.10.2021enRates will go up faster this yearPDF Download
14.10.2021enWeek AheadPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.