Zajímá mne:

Produkty

Informace o zpracovávání osobních údajů na portále www.investicnicentrum.cz

Vážíme si Vašeho zájmu o naši webovou stránku a naši společnost. Přestože pečlivě posuzujeme odkazy na externí webové stránky, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo zabezpečení.

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom ochránili vaše osobní údaje, které jsou během Vaší návštěvy na naší webové stránce shromažďovány, ukládány a využívány („zpracovávány“). Vaše údaje jsou chráněny v souladu se zákonnými požadavky (především s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů).

Následující informace popisují typ údajů, které jsou při Vaší návštěvě na této webové stránce shromažďovány, a dále to, jak jsou tyto údaje využívány.


1. Osobní údaje – Moje Centrum
Osobní údaje jsou na naší webové stránce zpracovávány pouze v případě, že jste tyto údaje aktivně poskytnul (a), například prostřednictvím Vaší registrace v sekci Moje centrum. V tomto případě budou zpracovávány následující osobní údaje: oslovení, titul (pokud je poskytnut), jméno, příjmení, typ zákazníka, preferovaný jazyk, akceptace marketingových nabídek (pokud je poskytnut), e-mailová adresa a poštovní adresa (pokud je poskytnuta).

Nepřímé osobní údaje nejsou ukládány nebo zpracovávány, kromě IP-adresy, která je z technického hlediska nutná pro nabízení této služby.

Služby v sekci Moje centrum, které můžete využívat jako registrovaní uživatelé, zahrnují konfiguraci Vaší osobní úvodní stránky s tržními daty dle Vašeho výběru, sestavování watchlistů a virtuálních portfolií. Zdarma můžete využívat informační servis v podobě Vámi objednaných Analýz a prognóz, Měsíčních zpráv o fondech, denní report o jejich cenách či kurzech měn. Zprávy s Vámi vybraným obsahem vám budou doručovány na e-mailovou adresu, kterou si zvolíte. Můžete si také nastavit upozornění na pohyb cen cenných papírů, kdy v případě dosažení Vámi stanovené minimální či maximální ceny, dostanete oznámení e-mailem.

Pokud jste nám poskytl (a) osobní údaje, využíváme je pouze pro odpovědi na Vaše dotazy, pro poskytování výše uvedených služeb Moje centrum a pro technickou správu informačního servisu.

Vaše osobní údaje jsou zpřístupňovány třetím stranám pouze tehdy, pokud jsou nutné pro poskytování výše uvedených služeb v sekci Moje centrum. Webová stránka je spravována německou firmou FactSet, jejímiž dodavateli jsou společnosti Salient (Německo) a SalesXP (Rakousko).

Informace Vám budeme zasílat elektronickou poštou pouze tehdy, pokud jste si je objednal (a) nebo pokud jsou nutné pro využívání sekce Moje centrum (např. technické informace nebo nastavení). Pokud již nebudete chtít tyto informace od nás dostávat, můžete si jejich zasílání zrušit, a to kdykoliv a bezplatně. Můžete tak učinit sám (a) po přihlášení do sekce Moje centrum nebo tak, že nám zašlete e-mail na adresu .

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po neomezenou dobu, tj. dokud bude sekce Moje centrum existovat a bude v provozu. Váš účet pro sekci Moje centrum si můžete deaktivovat kliknutím na volbu „Deaktivovat účet“ v sekci Moje centrum- Můj profil. Pokud chcete Váš účet a Vaše osobní údaje vymazat, prosím informujte nás prostřednictvím e-mailu, který zašlete na adresu .


2. Cookies
Různé části naší webové stránky využívají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které nám umožňují rozpoznat vracející se uživatele. Nicméně v nich nejsou ukládány žádné osobní údaje, například Vaše jméno nebo adresa. Jinými slovy tyto informace nelze využít k tomu, abychom Vás osobně identifikovali. Cookies pak používáme, abychom mohli přizpůsobit naše nabídky Vašim potřebám a abychom analyzovali, jak jsou tyto nabídky využívány. Váš prohlížeč si můžete nakonfigurovat tak, aby vyžadoval Váš souhlas ještě předtím, než cookies přijmete, nebo je můžete obecně zablokovat. Naše nabídky lze v podstatě využívat, aniž byste cookies přijal (a).


3. Sociální média a automatické stahování snímků
Nabízíme Vám interakci s různými platformami sociálních médií. Při interakci s těmito službami se Váš prohlížeč připojí ke službě, a tedy poskytuje Vaši IP-adresu a také další informace, například cookies, pokud jste s touto platformou komunikoval (a) již dříve. Kdykoliv je to možné, snažíme se tomuto typu přenosu údajů vyhnout do doby, než začnete s jednou z platforem komunikovat, například kliknutím na příslušnou ikonu (např. logo Twitteru logo) a informace o Vás, (např. IP adresa), jsou sděleny této sociální platformě.


4. Nástroje pro analýzu webových stránek
Abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou naše webové stránky využívány, generujeme statistiky pomocí následujících služeb: německá analytická služba Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH a software Matomo (Piwik). Statistiky nepoužívají žádné údaje, které by byly specifické pro danou osobu. Obě služby využívá německá firma FactSet Digital Solutions GmbH, která je poskytovatelem webhostingu.

Nahrávání dat prostřednictvím těchto služeb můžete odmítnout díky cookies webtrekkOptOut a piwikOptOut. Toto nastavení zůstane aktivní tak dlouho, dokud cookies ve svém počítači nevymažete.
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.