Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.444,39 -0,30%
BUX 52.675,90 -1,97%
RTS 1.485,86 -2,05%
PTX 1.087,85 -0,96%
CECE 1.850,52 -1,14%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
SC FONDUL ... 2,09 RON +3,21%
VERBUND AG... 94,95 EUR +3,21%
BANCA TRAN... 2,735 RON +1,30%
BAWAG GROU... 53,80 EUR +0,75%
ANDRITZ AG 45,66 EUR +0,22%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG... 94,95 EUR +3,21%
SCHOELLER-... 37,00 EUR +2,92%
BAWAG GROU... 53,80 EUR +0,75%
ANDRITZ AG 45,66 EUR +0,22%
OMV AG 53,80 EUR +0,19%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
AMGEN INC. 235,36 USD +1,95%
MICROSOFT ... 310,20 USD +1,77%
CHEVRON CO... 128,96 USD +1,70%
INTEL CORP... 55,70 USD +1,38%
DOW INC. 60,74 USD +1,33%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.353,59 -0,65% -8,84
CECE EUR 1.850,52 -1,14% -21,25
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.648,75 +1,16% +18,93
PX INDEX 1.444,39 -0,30% -4,36
CTX EUR 1.919,93 -0,23% -4,38
HTX EUR 4.682,73 -2,05% -98,18
PTX EUR 1.087,85 -0,96% -10,51
ROTX EUR 16.696,98 +1,99% +326,32
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.371,57 +0,93% +12,70
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.994,18 -1,50% -30,33
RDX EUR 1.738,76 -2,36% -41,97

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
14.01.2022csMěsíční strategie - akciePDF Download
14.01.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
13.01.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
12.01.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
11.01.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.