Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.361,78 -0,04%
BUX 54.764,34 -0,67%
RTS 1.891,56 +0,83%
PTX 1.107,34 -0,02%
CECE 1.823,16 -0,21%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
RAIFFEISEN... 24,58 EUR +2,50%
OMV AG 54,42 EUR +2,49%
IMMOFINANZ... 21,36 EUR +2,20%
MAYR-MELNH... 172,60 EUR +1,53%
SC FONDUL ... 1,806 RON +0,67%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
RAIFFEISEN... 24,58 EUR +2,50%
OMV AG 54,42 EUR +2,49%
SCHOELLER-... 37,40 EUR +2,33%
IMMOFINANZ... 21,36 EUR +2,20%
VIENNA INS... 26,40 EUR +1,73%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
GOLDMAN SA... 406,07 USD +3,80%
VISA INC. 230,99 USD +2,58%
AMERICAN E... 175,81 USD +2,51%
CATERPILLA... 199,02 USD +2,41%
JPMORGAN C... 166,61 USD +1,92%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.323,25 +0,02% +0,22
CECE EUR 1.823,16 -0,21% -3,76
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.529,35 -0,10% -1,60
PX INDEX 1.361,78 -0,04% -0,48
CTX EUR 1.744,19 -0,06% -1,05
HTX EUR 4.800,24 -0,61% -29,70
PTX EUR 1.107,34 -0,02% -0,18
ROTX EUR 15.532,49 -0,13% -20,87
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.282,89 +0,02% +0,27
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.702,41 +0,10% +1,75
RDX EUR 2.171,09 +0,60% +12,90

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
15.10.2021csMěsíční strategie - akciePDF Download
15.10.2021csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
14.10.2021csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
13.10.2021csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
12.10.2021csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.