Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.444,55 -0,50%
BUX 53.111,77 +1,08%
RTS 1.434,33 +4,89%
PTX 1.060,11 +0,33%
CECE 1.839,24 +0,45%

Mezinárodní měny


Název   Aktuální +|-   Trend
EUR/CZK 24,2950 -0,29%
EUR/PLN 4,5184 -0,29%
EUR/HUF 355,3950 -0,54%
EUR/HRK 7,5205 +0,07%
EUR/RON 4,9436 +0,01%

Komodity

Název   Aktuální +|-   Trend
WTI SPOT 84,85 +1,31%
BRENT OIL SPOT 87,58 +1,60%
GOLD SPOT 1.818,67 +0,24%
SILVER SPOT 23,725 +1,16%
PALLADIUM SPOT 1.919,00 +1,27%
PLATINUM SPOT 994,50 +1,32%

Mezinárodní úrokové sazby


Název   Aktuální +/- (abs.) Trend
PRIBOR CZK 3M 4,2300 0,00
BUBOR HUF 3M 4,1900 0,00
ROBOR RON 3M 3,0500 0,00

Mezinárodní klíčové úrokové sazby

Klíčové úrokové sazby

StátAktuálníPoslední aktualizace
Bulharsko0,00 %12.2021
Chorvatsko3,00 %12.2021
Eurozóna0,00 %12.2021
Japonsko-0,10 %11.2021
Maďarsko2,40 %12.2021
Polsko1,75 %12.2021
Rumunsko1,75 %12.2021
USA0,25 %12.2021
United Kingdom0,25 %12.2021
Česká republika2,75 %12.2021
Švýcarsko-0,75 %12.2021

Máme pro Vás investiční řešení na míru.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.