Zajímá mne:

Produkty

- null 8
Zvolte kriteria pro výběr
Určete časový rozsah rozsah informace
Datum

Strana 3 z 4
<<
<
>
>>

79 výsledků hledání

Aktuální analýzy

Datum NadpisZdroj
11.10.2023enCEE bond markets took a break before further rallyErste Group Research
28.09.2023enCEE Special Report | Explanatory and Predictive Yields Modelling CEE countriesErste Group Research
12.09.2023enCEE | Sluggish recovery pathErste Group Research
05.09.2023enCEE Special Report | EVs to shape CEE automotive sectorErste Group Research
21.08.2023enCEE Special Report | Central bank losses have eroded their capitalErste Group Research
11.08.2023enRomania Special Report | Labour Market Should Prevent Early Dovish NBR PivotErste Group Research
11.08.2023enCEE Special Report | CEE keeps progressing in Social Development GoalsErste Group Research
12.07.2023enCEE pivoting issuance to mid- and long-term papers amid declining yieldsErste Group Research
10.07.2023enCEE Special Report | House price development: impact of recent shocks and outlook.Erste Group Research
13.06.2023enCEE | 2023 GDP growth in CEE: starring investment and net exportsErste Group Research
13.06.2023enCEE | 2023 GDP growth in the region: starring investment and net exports.Erste Group Research
07.06.2023enCEE | Baltics | Slow growth and lower inflationErste Group Research
31.05.2023enCEE Special Report | REPowering CEEErste Group Research
06.04.2023enCEE Special Report | Tight labor market is pro-inflationaryErste Group Research
15.03.2023enCEE | Sluggish growth and dynamic disinflationErste Group Research
24.02.2023enCEE Special Report: The war in Ukraine - one year in twelve chartsErste Group Research
19.01.2023enCEE Special Report | Upcoming rating decisionsErste Group Research
22.12.2022enCEE Special | CEE events to watch in 2023Erste Group Research
02.12.2022enCEE | Is the region heading into stgflation scenario?Erste Group Research
16.11.2022enCEE Special | Is wage-price spiral a real threat for CEE?Erste Group ResearchOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.