Zajímá mne:

Produkty

AUSTRIA CECE CTX(EUR)


ISIN:
AT0000726443
WKN:
-
29.09.2022 11:59:39
Cena
1.446,69 EUR
Změna -1,32% (-19,42)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czech Republic
Nástroje v indexu 8
Typ indexu Price Index
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena1.466,56 EUR
Max1.472,24 EUR
Min1.437,70 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.466,11 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
CEZ AS 897,50 -0,22
PHILIP MOR... 16.320,00 -0,24
MONETA MON... 71,70 -0,42
COLT CZ GR... 545,00 -0,91

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
KOFOLA CES... 254,00 -4,15
ERSTE GROU... 22,15 -3,11
KOMERCNI B... 627,00 -1,72
COLT CZ GR... 545,00 -0,91
MONETA MON... 71,70 -0,42

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy29.09.2022 11:59:39
Cena
1.446,69 EUR
Změna -1,32% (-19,42)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czech Republic
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 8

Tržní data

Otevírací cena1.466,56 EUR
Max1.472,24 EUR
Min1.437,70 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.466,11 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)-15,51%-12,80%+11,02%
Výkonn. (abs.)-269,18-215,18+145,58
Beta---
Volatilita21,8326,5125,09
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)1.499,06 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)1.520,58 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)1.605,29 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)1.710,70 EUR (0)
YTD Max| datum1.994,53 EUR (10.02.2022)
YTD Min | datum1.391,32 EUR (07.03.2022)
52týdenní max. | datum1.994,53 EUR (10.02.2022)
52týdenní min. | datum1.391,32 EUR (07.03.2022)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
CEZ AS
CZ0005112300
897,50 -0,22%
-2,00
 
29.09.22
11:59:21
128.704
115.473.673,00
COLT CZ GROUP SE CZK0.10
CZ0009008942
545,00 -0,91%
-5,00
 
29.09.22
11:53:37
4.486
2.442.691,00
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
548,00 -3,11%
-17,60
 
29.09.22
11:59:40
164.216
89.793.662,40
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS ...
CZ0009000121
254,00 -4,15%
-11,00
 
29.09.22
11:56:14
9.782
2.474.521,00
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
627,00 -1,72%
-11,00
 
29.09.22
11:53:32
91.388
57.669.558,00
MONETA MONEY BANK A.S.
CZ0008040318
71,70 -0,42%
-0,30
 
29.09.22
11:59:29
195.826
14.050.764,50
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000
CS0008418869
16.320,00 -0,24%
-40,00
 
29.09.22
11:38:07
134
2.196.120,00
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
523,00 0,00%
0,00
 
 
29.09.22
11:57:38
1.745
901.953,00Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.