Zajímá mne:

Produkty

PX INDEX


ISIN:
XC0009698371
WKN:
-
16.04.2024 12:05:40
Cena
1.543,65 CZK
Změna -0,89% (-13,91)

Základní údaje

ISIN XC0009698371
Symbol -
Stát Czechia
Nástroje v indexu 11
Typ indexu Price Index
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena1.557,56 CZK
Max1.557,56 CZK
Min1.541,67 CZK
Závěrečná cena (předchozí den)1.557,56 CZK
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
KOFOLA CES... 278,00 +0,72
MONETA MON... 103,60 +0,39

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
ERSTE GROU... 41,28 -2,57
PHOTON ENE... 45,80 -1,82
KOMERCNI B... 869,00 -1,03
VIENNA INS... 28,50 -0,68
PRIMOCO UA... 895,00 -0,56

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy16.04.2024 12:05:40
Cena
1.543,65 CZK
Změna -0,89% (-13,91)

Základní údaje

ISIN XC0009698371
Symbol -
Stát Czechia
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 11

Tržní data

Otevírací cena1.557,56 CZK
Max1.557,56 CZK
Min1.541,67 CZK
Závěrečná cena (předchozí den)1.557,56 CZK
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+15,69%+9,81%+42,36%
Výkonn. (abs.)+211,23+139,19+463,45
Beta---
Volatilita7,969,1714,77
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)1.549,75 CZK (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)1.499,63 CZK (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)1.453,53 CZK (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)1.388,09 CZK (0)
YTD Max| datum1.562,81 CZK (12.04.2024)
YTD Min | datum1.414,06 CZK (02.01.2024)
52týdenní max. | datum1.562,81 CZK (12.04.2024)
52týdenní min. | datum1.255,95 CZK (29.06.2023)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
CEZ AS
CZ0005112300
871,00 -0,46%
-4,00
 
16.04.24
12:03:02
39.439
34.318.357,50
COLT CZ GROUP SE CZK0.10
CZ0009008942
620,00 0,00%
0,00
 
 
16.04.24
11:59:11
3.202
1.984.548,00
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
1.043,00 -2,57%
-27,50
 
16.04.24
12:04:37
117.626
123.405.860,50
GEVORKYAN A.S. NPV
SK1000025322
256,00 0,00%
0,00
 
 
16.04.24
11:36:07
3.559
895.396,00
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS ...
CZ0009000121
278,00 0,72%
2,00
 
16.04.24
11:22:11
329
90.716,00
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
869,00 -1,03%
-9,00
 
16.04.24
12:02:50
103.127
89.810.718,50
MONETA MONEY BANK A.S.
CZ0008040318
103,60 0,39%
0,40
 
16.04.24
12:05:40
31.555
3.265.819,80
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000
CS0008418869
15.860,00 -0,50%
-80,00
 
16.04.24
11:59:52
61
968.760,00
PHOTON ENERGY NV
NL0010391108
45,80 -1,82%
-0,85
 
16.04.24
11:55:46
3.643
164.081,60
PRIMOCO UAV SE CZK1
CZ0005135970
895,00 -0,56%
-5,00
 
16.04.24
12:02:27
575
517.495,00
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
727,00 -0,68%
-5,00
 
16.04.24
11:19:06
1.029
743.816,00Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.