Zajímá mne:

Produkty

AUSTRIA CECE CTX(EUR)


ISIN:
AT0000726443
WKN:
-
27.02.2024 17:45:00
Cena
1.844,03 EUR
Změna -0,53% (-9,83)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czechia
Nástroje v indexu 9
Typ indexu Price Index
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena1.855,83 EUR
Max1.856,41 EUR
Min1.843,15 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.853,86 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
KOMERCNI B... 824,50 +0,61
KOFOLA CES... 273,00 +0,37
COLT CZ GR... 618,00 +0,16

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
CEZ AS 824,50 -1,96
MONETA MON... 102,00 -0,97
PHILIP MOR... 15.520,00 -0,51
PHOTON ENE... 48,60 -0,82
VIENNA INS... 26,80 -1,31

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy27.02.2024 17:45:00
Cena
1.844,03 EUR
Změna -0,53% (-9,83)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czechia
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 9

Tržní data

Otevírací cena1.855,83 EUR
Max1.856,41 EUR
Min1.843,15 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.853,86 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+3,57%-2,74%+42,62%
Výkonn. (abs.)+63,55-52,03+551,07
Beta---
Volatilita9,2113,2119,16
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)1.858,03 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)1.848,17 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)1.818,37 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)1.800,21 EUR (0)
YTD Max| datum1.892,92 EUR (12.01.2024)
YTD Min | datum1.819,44 EUR (09.02.2024)
52týdenní max. | datum1.957,55 EUR (17.04.2023)
52týdenní min. | datum1.678,41 EUR (29.06.2023)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
CEZ AS
CZ0005112300
824,50 -1,96%
-16,50
 
27.02.24
16:20:57
275.803
229.055.946,50
COLT CZ GROUP SE CZK0.10
CZ0009008942
618,00 0,16%
1,00
 
27.02.24
16:15:10
6.677
4.121.381,00
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
986,50 -0,45%
-4,50
 
27.02.24
16:04:27
41.737
41.022.927,50
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS ...
CZ0009000121
273,00 0,37%
1,00
 
27.02.24
16:22:09
1.838
501.803,00
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
824,50 0,61%
5,00
 
27.02.24
16:22:42
134.296
110.490.520,50
MONETA MONEY BANK A.S.
CZ0008040318
102,00 -0,97%
-1,00
 
27.02.24
16:18:46
258.303
26.391.463,60
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000
CS0008418869
15.520,00 -0,51%
-80,00
 
27.02.24
16:15:28
1.126
17.570.800,00
PHOTON ENERGY NV
NL0010391108
48,60 -0,82%
-0,40
 
27.02.24
15:46:04
4.324
212.173,10
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
677,00 -1,31%
-9,00
 
27.02.24
16:15:10
903
610.543,00Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.