Zajímá mne:

Produkty

AUSTRIA CECE CTX(EUR)


ISIN:
AT0000726443
WKN:
-
07.12.2022 17:45:00
Cena
1.527,15 EUR
Změna -0,46% (-7,06)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czech Republic
Nástroje v indexu 8
Typ indexu Price Index
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena1.533,14 EUR
Max1.535,91 EUR
Min1.515,93 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.534,21 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
COLT CZ GR... 556,00 +0,36

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
ERSTE GROU... 28,77 -0,48
KOFOLA CES... 241,00 -0,41
KOMERCNI B... 650,00 -1,07
MONETA MON... 71,30 -0,56
VIENNA INS... 21,85 -0,37

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy07.12.2022 17:45:00
Cena
1.527,15 EUR
Změna -0,46% (-7,06)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czech Republic
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 8

Tržní data

Otevírací cena1.533,14 EUR
Max1.535,91 EUR
Min1.515,93 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.534,21 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)-11,08%-12,54%+11,14%
Výkonn. (abs.)-191,08-219,89+153,83
Beta---
Volatilita22,9227,5525,61
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)1.558,85 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)1.576,49 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)1.545,97 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)1.673,19 EUR (0)
YTD Max| datum1.994,53 EUR (10.02.2022)
YTD Min | datum1.391,32 EUR (07.03.2022)
52týdenní max. | datum1.994,53 EUR (10.02.2022)
52týdenní min. | datum1.391,32 EUR (07.03.2022)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
CEZ AS
CZ0005112300
751,00 -0,13%
-1,00
 
07.12.22
16:15:25
320.867
240.171.745,00
COLT CZ GROUP SE CZK0.10
CZ0009008942
556,00 0,36%
2,00
 
07.12.22
16:15:15
2.966
1.642.057,00
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
702,60 -0,48%
-3,40
 
07.12.22
16:16:32
87.097
61.397.628,60
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS ...
CZ0009000121
241,00 -0,41%
-1,00
 
07.12.22
16:15:29
2.487
600.110,00
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
650,00 -1,07%
-7,00
 
07.12.22
16:17:28
228.208
147.873.872,00
MONETA MONEY BANK A.S.
CZ0008040318
71,30 -0,56%
-0,40
 
07.12.22
16:15:24
245.881
17.555.797,00
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000
CS0008418869
16.880,00 0,00%
0,00
 
 
07.12.22
16:15:01
100
1.678.780,00
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
538,00 -0,37%
-2,00
 
07.12.22
15:58:26
461
246.967,00Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.