Zajímá mne:

Produkty

AUSTRIA CECE CTX(EUR)


ISIN:
AT0000726443
WKN:
-
22.02.2024 17:45:00
Cena
1.869,40 EUR
Změna 0,52% (9,74)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czechia
Nástroje v indexu 9
Typ indexu Price Index
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena1.862,34 EUR
Max1.879,56 EUR
Min1.861,34 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.859,66 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
VIENNA INS... 26,75 +1,87
PHOTON ENE... 48,00 +1,05
MONETA MON... 102,80 +0,59
KOFOLA CES... 271,00 +0,74
ERSTE GROU... 39,60 +1,61

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
CEZ AS 839,00 -0,59
COLT CZ GR... 617,00 -0,16
PHILIP MOR... 15.620,00 -0,13

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:



Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy



22.02.2024 17:45:00
Cena
1.869,40 EUR
Změna 0,52% (9,74)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czechia
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 9

Tržní data

Otevírací cena1.862,34 EUR
Max1.879,56 EUR
Min1.861,34 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.859,66 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+4,35%+0,92%+46,28%
Výkonn. (abs.)+77,98+17,12+591,42
Beta---
Volatilita9,1413,3319,16
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:



Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)1.852,80 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)1.850,27 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)1.814,57 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)1.799,84 EUR (0)
YTD Max| datum1.892,92 EUR (12.01.2024)
YTD Min | datum1.819,44 EUR (09.02.2024)
52týdenní max. | datum1.957,55 EUR (17.04.2023)
52týdenní min. | datum1.678,41 EUR (29.06.2023)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
CEZ AS
CZ0005112300
839,00 -0,59%
-5,00
 
22.02.24
16:22:49
221.982
187.399.231,50
COLT CZ GROUP SE CZK0.10
CZ0009008942
617,00 -0,16%
-1,00
 
22.02.24
16:15:37
8.330
5.108.629,00
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
1.007,00 1,61%
16,00
 
22.02.24
16:22:15
90.234
90.647.509,90
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS ...
CZ0009000121
271,00 0,74%
2,00
 
22.02.24
16:15:17
3.000
811.142,00
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
833,50 0,30%
2,50
 
22.02.24
16:17:16
173.411
144.546.193,50
MONETA MONEY BANK A.S.
CZ0008040318
102,80 0,59%
0,60
 
22.02.24
16:15:09
212.447
21.772.598,60
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000
CS0008418869
15.620,00 -0,13%
-20,00
 
22.02.24
16:19:04
1.001
15.644.740,00
PHOTON ENERGY NV
NL0010391108
48,00 1,05%
0,50
 
22.02.24
16:15:16
10.952
518.616,30
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
680,00 1,87%
12,50
 
22.02.24
16:06:07
3.747
2.535.521,00



Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.